JOSN

S&P Carbophalt® GV jest to siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) wstępnie przesączana asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną geowłokniną polipropylenową o gramaturze 20 g/m2, zabezpieczającą przed sklejeniem się materiału podczas składowania i transportu. Proces przesączania wiązek budujących siatkę zapewnia pokrycie asfaltem nie tylko zewnętrznej powierzchni wiązki, ale również powierzchni włókien szklanych i węglowych tworzących wiązkę. Zapewnia to wciągnięcie do współpracy każdego włókna i zapobiega efektom poślizgu włókien wewnątrz wiązki.

Cechy

  • Nadaje się jedynie do wzmocnień całopowierzchniowych (pasem o szerokości min. 2 m)
  • Może być układany bezpośrednio na powierzchniach frezowanych bez warstw wyrównawczych
  • Po ułożonej warstwie S&P Carbophalt® GV może odbywać się ruch kołowy w ograniczonym zakresie
  • Nie utrudnia skrawania wzmocnionych nim nawierzchni w przypadku koniecznych napraw
  • Zapobiega propagacji rys z dolnych warstw nawierzchni w warstwę ścieralną – głębokość propagacji do 5 mm
  • Zapobiega powstawaniu kolein i deformacji trwałych nawierzchni bitumicznych – ok. 35-krotne zwiększenie wytrzymałości na zginanie przy obciążeniach dynamicznych
  • Redukuje naprężenia rozciągające w warstwach asfaltowych (o 25-40%) znacząco zwiększając żywotność nawierzchni
  • Może być rozkładany ręcznie lub maszynowo
  • Minimalna grubość warstwy ścieralnej układanej na S&P Carbophalt® GV powinna wynosić min. 2 cm

Aplikacje

S&P Carbophalt® GV jest stosowany do wzmacniania nawierzchni bitumicznych zapobiegając ich uszkodzeniom i trwałym deformacjom.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane mechaniczne Włókna wzdłuż (MD) - szklane Włókna w poprzek (CMD) - węglowe
Moduł sprężystości, roving włókna * (N / mm²) ≥ 73’000 ≥ 240’000
Wydłużenie przy zniszczeniu, roving włókna * (%) ≤ 3 % 1.5 %
Przekrój włókna (mm² / m) Liczba nici na długośći 100 cm 52 +/- 2 52 +/- 2
Siła rozciągająca (kN / m) 120 przy wydłużeniu 2,60% 200 przy wydłużeniu 1,75%
* Gwarantowane przez producenta włokna

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Dostawa
Szerokość rolki 0,97 m / 1,50 m / 1,95 m (inna szerokośc na specjalne zamówienie)
Długość rolki 50 m
Numer pozycji asortymentowej Artykuł Jednostka opakowaniowa / Waga Wymiary
CAGV0097200 S&P Carbophalt GV (0.97 m) 1 rolka = 48.50 m² L x Ø = 1.00 m x 0.32 m
1 paleta = 533.50 m² / 11 rolek L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.15 m
CAGV0150200 S&P Carbophalt GV (1.50 m) 1 rolka = 75.00 m² L x Ø = 1.50 m x 0.32 m
1 paleta = 1'500.00 m² / 20 rolek L x B x H = 1.65 m x 1.05 m x 2.00 m
CAGV0195200 S&P Carbophalt GV (1.95 m) 1 rolka = 97.50 m² L x Ø = 1.95 m x 0.32 m
1 paleta = 1'950.00 m² / 20 rolls L x B x H = 2.00 m x 1.05 m x 2.00 m

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji

Wskazówki co do sposobu zabudowy
Podłoże:
Nawierzchnie bitumiczne zarówno nowo wykonane jak remontowane (poddane skrawaniu).

Przygotowania podłoża:
Oczyścić powierzchnię i usunąć wszystkie luźne części (piasek, luźne ziarna kruszywa, oleje, smary, resztki powłok itp). Podłoże należy skropić w ilości ok. 400 g aktywnego asfaltu/m2. Skropienia można dokonać emulsją na bazie asfaltów modyfikowanych (zalecane), na bazie zwykłych asfaltów drogowych lub skropić asfaltem na gorąco. Rysy o rozwartości powyżej 4 mm należy oczyścić sprężonym powietrzem i wypełnić.

Przebieg aplikacji:
S&P Carbophalt GV można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo. Warstwę siatki możemy rozkładać na całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub też tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad połączeniami technologicznymi) – minimalna szerokość 2 m. W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosić min po 50 cm po obu stronach rysy. Rozłożenie S&P Carbophalt GV może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała (w zależności od warunków atmosferycznych może to trwać od jednej do kilku godzin). Warstwę S&P Carbophalt GV rozwijamy z rolki lekko naciągając tak, aby zapobiec tworzeniu się fałd i nierówności. Układamy siatką zbrojeniową „do góry”. W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe kotwienie warstwy wzmacniającej. S&P Carbophalt GV należy układać „na zakład”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu ok. 10 cm
Kolejną warstwę bitumiczną nawierzchni należy rozkładać bezpośrednio na świeżo ułożoną warstwę S&P Carbophalt GV. W sytuacjach wyjątkowych po ułożonej siatce może odbywać się ruch kołowy jednak przy znaczącym ograniczeniu natężenia i szybkości przejazdu. Ruch kołowy związany z wykonywanymi pracami może odbywać się bez ograniczeń (należy zwrócić uwagę na czystość podłoża przed ułożeniem kolejnej warstwy nawierzchni na siatce)

Docinanie:
Docinanie S&P Carbophalt GV na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym może się odbywać przy wykorzystaniu zarówno przyrządów ręcznych (nóż, nożyczki itp.) jak z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp).

Dokumentacja techniczna

Zapytanie o produkt

Contact

S&P Reinforcement Poland

S&P Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 9
82-200 Malbork
Polska