Polityka prywatności

Simpson Manufacturing Company, Inc. i jej spółki zależne (wspólnie określane jako „Firma”, „my” lub „nas”) rozumie i szanuje Twoje obawy dotyczące prywatności. Chcemy zaznajomić Cię z naszymi zasadami gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji. Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które gromadzimy poprzez:

 • prowadzone przez nas strony internetowe, z których uzyskujesz dostęp do tej Polityki prywatności („Strony internetowe”);
 • udostępniane przez nas aplikacje do użytku na komputerach i urządzenia mobilnych lub za ich pośrednictwem („Aplikacje”);
 • nasze strony i aplikacje mediów społecznościowych na tychże stronach (wspólnie określane jako „Strony mediów społecznościowych”); oraz
 • pozainternetowe interakcje, które z nami prowadzisz.

Strony internetowe, Aplikacje, Strony mediów społecznościowych, wiadomości e-mail i pozainternetowe interakcje biznesowe określamy wspólnie jako „Usługi”.

 

Dane osobowe

Dane osobowe” to informacje, które identyfikują Ciebie jako osobę lub odnoszą się do osoby, którą można zidentyfikować.

 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwy użytkownika mediów społecznościowych

 

Gromadzenie danych osobowych

My oraz nasi dostawcy usług gromadzimy Dane osobowe na różne sposoby, w tym:

Za pośrednictwem Usług

 • Gromadzimy Dane osobowe za pośrednictwem Usług, na przykład podczas tworzenia konta użytkownika, rejestrowania się w celu otrzymywania literatury lub komunikacji elektronicznej, uczestniczenia w forach klientów i szkoleniach, przesyłania ankiet czy brania udziału w konkursach lub innych promocjach.

Poza Internetem

 • Gromadzimy Twoje Dane osobowe poza Internetem, np. gdy odwiedzasz nasze siedziby lub kontaktujesz się z nami telefonicznie.

Z innych źródeł

 • Otrzymujemy Dane osobowe z innych źródeł, przykładowo od naszych partnerów strategicznych, gdy udostępniają nam informacje.

Musimy gromadzić Dane osobowe w celu świadczenia Usług, z których chcesz korzystać. W przypadku nieudostępnienia wymaganych informacji świadczenie Usług może nie być możliwe. Jeśli przekazujesz nam lub naszym dostawcom usług jakiekolwiek Dane osobowe odnoszące się do innych osób w związku z Usługami, oświadczasz, że masz upoważnienie, by to zrobić, i pozwalasz nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z tą Polityką prywatności.

 

Wykorzystywanie Danych osobowych

My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy Dane osobowe do uzasadnionych celów biznesowych, które obejmują:

Zapewnianie funkcjonalności Usług i spełnianie Twoich próśb

 • W celu zapewniania funkcjonalności Usług, takich jak zapewnianie dostępu do zarejestrowanego konta, i zapewnienia powiązanej z nim obsługi klienta.
 • W celu udzielania odpowiedzi na zapytania i spełniania próśb, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych lub w inny sposób, na przykład gdy wysyłasz nam pytania, sugestie, pochwały czy skargi lub gdy prosisz o ofertę albo inne informacje dotyczące naszych produktów i ofert.
 • W celu dostarczania jakichkolwiek produktów, literatury lub usług, o które prosisz, i zapewnienia powiązanej z nimi obsługi klienta.
 • W celu realizowania transakcji i zapewnienia powiązanej z nimi obsługi klienta.
 • W celu wysyłania informacji administracyjnych, takich jak zmiany warunków czy polityk.

Będziemy angażować się w działania mające na celu zarządzanie naszym stosunkiem umownym z Tobą i/lub wypełnienie naszego obowiązku prawnego.

Dostarczanie naszego newslettera i/lub innych materiałów marketingowych lub umożliwianie udziału w mediach społecznościowych

 • W celu wysyłania marketingowych wiadomości e-mail zawierających informacje na temat naszych usług, produktów czy innych aktualności dotyczących naszej firmy.
 • W celu umożliwiania udziału w wybranych przez Ciebie mediach społecznościowych. 

Będziemy angażować się w te działania przy Twojej zgodzie lub jeśli mamy w tym uzasadniony interes.

Analizowanie Danych osobowych do celów raportowania biznesowego i świadczenia spersonalizowanych usług

 • W celu analizowania i przewidywania preferencji użytkowników w celu przygotowania zbiorczych raportów trendów dotyczących tego, w jaki sposób wykorzystywane są treści cyfrowe, abyśmy mogli ulepszyć nasze Usługi.
 • W celu lepszego zrozumienia Ciebie, abyśmy mogli spersonalizować nasze interakcje z Tobą i zapewnić informacje i/lub oferty dopasowane do Twoich zainteresowań.
 • W celu lepszego zrozumienia Twoich preferencji, abyśmy mogli dostarczać za pośrednictwem Usług treści, które według nas będą dla Ciebie istotne i interesujące.

Będziemy zapewniać spersonalizowane usługi na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz przy Twojej zgodzie w stopniu dopuszczalnym przez mające zastosowanie przepisy prawa.

Umożliwienie uczestnictwa w ankietach, konkursach i innych promocjach

 • Możemy oferować możliwość udziału w ankiecie lub innej promocji.
 • Niektóre z tych promocji mogą mieć dodatkowe zasady zawierające informacje na temat tego, jak wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe.

Wykorzystujemy te informacje do zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą.

Grupowanie i/lub anonimizowanie Danych osobowych

 • Możemy grupować i/lub anonimizować Dane osobowe, aby nie były już uważane za Dane osobowe. Robimy to w celu stworzenia danych, które będziemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu.

Realizowanie naszych celów biznesowych

 • W celu analizowania danych, na przykład w celu ulepszenia wydajności naszych Usług.
 • Do celów audytów, aby zweryfikować, czy nasze procesy wewnętrzne funkcjonują zgodnie z zamierzeniami i są zgodne z prawem lub wymogami regulacyjnymi czy umownymi.
 • Do celów monitorowania oszustw i bezpieczeństwa, na przykład wykrywania cyberataków lub prób kradzieży tożsamości i zapobiegania im.
 • W celu opracowywania nowych produktów i usług.
 • W celu usprawniania, ulepszania lub modyfikowania obecnych produktów i usług.
 • W celu identyfikowania trendów w zakresie użytkowania, na przykład zrozumienia, które elementy naszych Usług najbardziej interesują użytkowników.
 • W celu określania efektywności kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników.
 • W celu prowadzenia i rozszerzania działań biznesowych, na przykład zrozumienia, które elementy naszych Usług są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, abyśmy mogli skupić nasze wysiłki na spełnianiu ich oczekiwań.
 • W celu zapewniania użytkownikom żądanych szkoleń dotyczących naszych produktów i usług.

Wszystkie te czynności podejmujemy w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z Tobą i/lub wypełniania naszego obowiązku prawnego i/lub ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 

Ujawnianie Danych osobowych

Ujawniamy Dane osobowe:

 • naszym spółkom zależnym w celach opisanych w tej Polityce prywatności,
 • zewnętrznym sponsorom ankiet, konkursów i podobnych promocji.

 

Inne rodzaje wykorzystywania i ujawniania

Wykorzystujemy i ujawniamy także Dane osobowe, gdy jest to konieczne lub odpowiednie, w szczególności, gdy istnieje obowiązek prawny lub uzasadniony interes, by to robić:

W celu przestrzegania przepisów prawnych i regulacyjnych

 • Może to obejmować przepisy obowiązujące poza Twoim krajem zamieszkania.

W celu współpracy z organami publicznymi i rządowymi

 • W celu udzielenia odpowiedzi na prośbę lub w celu przekazania informacji, które w dobrej wierze uważamy za konieczne.
 • Może to dotyczyć organów poza Twoim krajem zamieszkania.

W celu współpracy z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa

 • Na przykład gdy udzielamy odpowiedzi na prośby czy nakazy ze strony organów egzekwowania prawa lub udzielamy informacji, które w dobrej wierze uważamy za konieczne.

W innych celach związanych z prawem

 • W celu egzekwowania naszych warunków i postanowień umowy.
 • W celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa czy własności naszych i/lub naszych spółek zależnych, Twoich i innych osób.

W związku z transakcjami sprzedaży i transakcjami biznesowymi

 • Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu Danych osobowych stronom trzecim w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, zlecenia, przekazania czy innego rozdysponowania całości lub części naszej działalności, kapitału czy zasobów (w tym w związku z ogłoszeniem bankructwa lub podobnym postępowaniem).

 

Inne dane

Inne dane” to jakiekolwiek informacje, które nie ujawniają tożsamości lub nie odnoszą się bezpośrednio do osoby, którą można zidentyfikować, takie jak:

 • informacje o przeglądarce i urządzeniu;
 • dane dotyczące korzystania z aplikacji i strony internetowej;
 • informacje zebrane za pomocą plików cookie, znaczników web beacon i innych technologii;
 • adres IP;
 • informacje, które zostały zebrane w sposób, który już nie ujawnia Twojej tożsamości.

Jeśli istnieje potrzeba przetwarzania Innych danych jako Danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa, wówczas możemy je wykorzystywać i ujawniać do celów, do których wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe, jak określono w tej Polityce.

 

Gromadzenie Innych danych

My oraz nasi dostawcy usług możemy gromadzić Inne dane na różne sposoby, w tym:

Za pośrednictwem przeglądarki czy urządzenia:

 • Pewne informacje są gromadzone przez większość przeglądarek lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia. Dotyczy to między innymi adresu IP, rodzaju komputera (Windows lub Mac), rozdzielczości ekranu, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji Usług (takich jak Aplikacja), z których korzystasz. Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia, że Usługi działają prawidłowo.

Podczas korzystania przez Ciebie z Aplikacji

 • Gdy pobierasz Aplikacje lub z niej korzystasz, my i nasi dostawcy usług możemy śledzić i gromadzić dane dotyczące korzystania, takie jak data i czas uzyskiwania dostępu do naszych serwerów przez Aplikacje na Twoim urządzeniu, schematy odsłon i to, jakie informacje i pliki zostały przez Ciebie pobrane w ramach Aplikacji na podstawie Twojego adresu IP.

Wykorzystywanie plików cookie

 • Pliki cookie to informacje przechowywane bezpośrednio na komputerze, z którego korzystasz. Pliki cookie pozwalają na gromadzenie informacji, takich jak rodzaj przeglądarki, czas korzystania z Usług, odwiedzone strony, preferencje językowe i inne dane dotyczące odsłon. My i nasi dostawcy usług wykorzystujemy te informacje do celów związanych z bezpieczeństwem, w celu ułatwienia nawigacji i zmniejszenia częstotliwości wprowadzania hasła, bardziej efektywnego wyświetlania informacji i personalizacji wrażeń. Aktualnie nie odpowiadamy na sygnały „nie śledź” z przeglądarki. Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili informacji za pomocą korzystania z plików cookie, w większości przeglądarek istnieje możliwość automatycznego odrzucania plików cookie lub możliwość każdorazowego odrzucania czy akceptowania konkretnego pliku (lub plików) cookie z danej strony internetowej. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz napotkać niedogodności podczas korzystania z usług i możesz nie być w stanie zainstalować lub używać niektórych Aplikacji.

Korzystanie ze znaczników web beacon i innych podobnych technologii

 • Znaczniki web beacon (znane także jako znaczniki pikselowe czy clear gifs) mogą być wykorzystywane między innym do śledzenia działań użytkowników Usług (w tym odbiorców wiadomości e-mail), mierzenia powodzenia naszych kampanii marketingowych oraz tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Usług oraz wskaźników odpowiedzi.
 • Analiza Korzystamy z usługi Google Analytics, która używa plików cookie i podobnych technologii w celu gromadzenia i analizowania informacji na temat korzystania z Usług i tworzenia raportów o działaniach i trendach. Usługa ta może także zbierać informacje dotyczące korzystania z innych stron internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat procedur firmy Google na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites oraz skorzystać z możliwości niewyrażenia zgody zapewnianej przez Google poprzez pobranie wtyczki opt-out Google Analytics do przeglądarki, dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Używamy pikseli Facebooka oraz znaczników LinkedIn Insight Tag, które wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie w celu gromadzenia i analizowania dodatkowych działań i trendów. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych procedur na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update oraz https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Adres IP

 • Adres IP jest automatycznie przypisywany do Twojego komputera przez dostawcę usług internetowych. Adres IP może być identyfikowany i zapisywany automatycznie w lokalnych plikach dziennika serwera wraz z czasem wizyty i odwiedzanymi stronami, gdy tylko użytkownik łączy się z Usługami. Gromadzenie adresów IP jest standardową procedurą i jest przeprowadzane automatycznie przez wiele stron internetowych, aplikacji lub innych usług. Wykorzystujemy adresy IP do celów takich, jak obliczanie poziomu korzystania, diagnozowanie problemów z serwerem i zarządzanie Usługami.

 

Wykorzystywanie i ujawnianie Innych danych

Możemy wykorzystywać i ujawniać Inne dane do jakiegokolwiek celu, chyba że jesteśmy zobowiązani przez obowiązujące przepisy prawa, aby tego nie robić. W niektórych przypadkach możemy łączyć Inne dane z Danymi osobowymi. Jeśli to zrobimy, będziemy traktować połączone dane jako Dane osobowe tak długo, jak będą one połączone.

 

Bezpieczeństwo

W naszej organizacji staramy się stosować odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych osobowych. Niestety nie jest możliwe zagwarantowanie w 100% bezpiecznego systemu przekazywania czy przechowywania danych. Jeśli masz powód, by uważać, że Twoje interakcje z nami nie są już bezpieczne, natychmiast powiadom nas, korzystając z informacji z sekcji „Kontakt” poniżej.

 

Możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych

Oferujemy Ci możliwości wyboru dotyczące wykorzystywania i ujawniania Twoich Danych osobowych do celów marketingowych. Możesz nie zgodzić się na:

 • Otrzymywanie wiadomości elektronicznych od nas: Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas na bieżąco marketingowych wiadomości e-mail, możesz zrezygnować, klikając link rezygnacji znajdujący się w naszych wiadomościach.

Będziemy starali się spełnić tę prośbę tak szybko, jak będzie to możliwe. Prosimy zauważyć, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, będziemy nadal wysyłać ważne wiadomości administracyjny, z których nie można zrezygnować.

 

Jak można uzyskać dostęp do Danych osobowych, wprowadzić w nich zmiany lub je usunąć

Jeśli chcesz zażądać weryfikacji, poprawienia, aktualizacji, ukrycia, ograniczenia lub usunięcia Danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych lub poprosić o przesłanie elektronicznej wersji swoich Danych osobowych, aby przekazać je do innej firmy (w zakresie, w jakim na mocy obowiązujących przepisów przysługuje Ci takie prawo), możesz przesłać prośbę za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej na adresy podane w sekcji „Kontakt” poniżej. Odpowiemy na prośbę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jasno określ w swojej prośbie, które Dane osobowe chcesz zmienić lub czy chcesz ukryć swoje Dane osobowe w naszej bazie danych. By Cię chronić, możemy zrealizować takie prośby tylko w odniesieniu do Danych osobowych powiązanych z adresem e-mail, który został użyty do przesłania nam prośby, a przed spełnieniem prośby konieczne może być zweryfikowanie Twojej tożsamości. Będziemy starali się spełnić tę prośbę tak szybko, jak będzie to możliwe.

Prosimy zauważyć, że może być konieczne zachowanie pewnych informacji do celów związanych z rejestracją i/lub realizowaniem jakichkolwiek transakcji, które zostały rozpoczęte przed przesłaniem prośby o zmianę czy usunięcie (np. gdy dokonujesz zakupu lub korzystasz z promocji, możesz nie mieć możliwości zmiany czy usunięcia przekazanych Danych osobowych do czasu zakończenia takiego zakupu czy promocji).

 

Okres zatrzymania danych

Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w świetle celów, dla których zostały pozyskane, i zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Kryteria wykorzystywane w celu określenia okresu zatrzymania danych obejmują:

 • długość okresu bieżącej relacji i dostarczania Ci Usług (na przykład tak długo, jak posiadasz u nas konto lub korzystasz z Usług);
 • to, czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład pewne przepisy wymagają przechowywania dokumentacji transakcji przez pewien okres, zanim zostanie usunięta);
 • to, czy zatrzymanie danych jest zalecane w świetle naszej sytuacji prawnej (na przykład w odniesieniu do mających zastosowanie przedawnień roszczeń, postępowań sądowych czy kontroli organów regulacyjnych).

 

WRAŻLIWE DANE

Bez stosownej prośby z naszej strony prosimy o nieprzesyłanie ani nieujawnianie nam jakichkolwiek wrażliwych Danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji odnoszących się do pochodzenia rasowego czy etnicznego, poglądów politycznych, religii czy innych wierzeń, zdrowia, cech biometrycznych lub genetycznych, przeszłości kryminalnej czy członkostwa w związkach zawodowych) w ramach Usług, za ich pośrednictwem czy też w jakikolwiek inny sposób.

 

Aktualizacje polityki prywatności

„OSTATNIA AKTUALIZACJA” na górze tej Polityki prywatności wskazuje, kiedy miała miejsce ostatnia weryfikacja polityki. Jakiekolwiek zmiany wejdą w życie, gdy opublikujemy zweryfikowaną Politykę prywatności w Usługach. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza, że akceptujesz zweryfikowaną wersję Polityki prywatności.

 

Kontakt

Firmą odpowiedzialną za gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych osobowych zgodnie z tą Polityką prywatności jest Simpson Strong-Tie Company Inc., z siedzibą pod adresem 5956 W. Las Positas Blvd, Pleasanton, CA 94588.

W razie jakichkolwiek pytań na temat tej Polityki prywatności prosimy skontaktować się z nami pod adresem DataPrivacy_Simpson@strongtie.com

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EOG

W stosownych przypadkach możesz także skontaktować się z naszym Data Security Lead (DSL) odpowiedzialnym za Twój kraj lub region. Aby otrzymać listę DSL, wyślij wiadomość e-mail na adres compliance@strongtie.com

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 16 lipca 2019

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie