Zobowiązania

Zobowiązania

Jesteśmy zaangażowani

Dobrze wyszkoleni specjaliści, renomowane ośrodki badawcze i zdrowe społeczeństwo są ważne nie tylko dla nas jako firmy, ale także dla naszych pracowników, ich rodzin, naszych partnerów biznesowych i całej Europy jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też jesteśmy zaangażowani w działalność wielu stowarzyszeń, ośrodków badawczych, placówek edukacyjnych i instytucji w całej Europie.

Kontakt

Legal info

Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

    Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

    Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

SIMPSON Strong-Tie