Jakość

Jakość

Gwarantowana wysoka jakość produktów

Wiele z naszych produktów wytwarzamy w naszych zakładach w Szwajcarii, Polsce, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Holandii. Jeśli tylko jest to możliwe, surowce i akcesoria pozyskujemy od lokalnych dostawców, z którymi utrzymujemy długoletnie kontakty handlowe.

Pełna dokumentacja i badania poszczególnych partii produkcyjnych w naszych wewnętrznych laboratoriach badawczych zapewniają identyfikowalność wszystkich produktów aż do surowca.

Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
Nasz system zarządzania jakością i procesy we wszystkich zakładach produkcyjnych są regularnie audytowane i certyfikowane przez organy zewnętrzne zgodnie z normą ISO 9001:2015 i/lub ISO 14001:2015. W przypadku konkretnych atestów i certyfikatów ściśle współpracujemy z odpowiednimi jednostkami badawczymi i certyfikującymi.

Daje nam to kontrolę nad całym procesem produkcji i zarządzania jakością. Umożliwia nam to również szybkie reagowanie na zmiany na rynku i zapewnienie wysokiego poziomu gotowości do realizacji dostaw.

Kontakt

Legal info

Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

    Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

    Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

SIMPSON Strong-Tie