Related System

Systemy FRP do wzmocnień

Wzmocnienia strukturalne z włókien węglowych

S&P Resin 55 HP

S&P Resin 55 HP

S&P Resin 55 HP jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej z utwardzaczem aminowym.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Charakterystyki

 • Jest bezrozpuszczalnikowy, bez lotnych składników
 • Po stwardnieniu posiada wysokie parametry wytrzymałościowe
 • Wysoka wytrzymałość na betonie i stali
 • Odporny na działanie zasad, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, olei mineralnych oraz alifatycznych węglowodorów
 • Odporny na działanie warunków atmosferycznych
 • Utwardza się bezskurczowo

Aplikacje

S&P Resin 55 HP jest stosowany do przyklejania mat z włókien węglowych, szklanych i aramidowych:

 • S&P C-Sheet S&P G-Sheet
 • S&P A-Sheet
 •  S&P C-Laminate (przy aplikacji w bruździe)
   

Maty do 400 g/m² mogą być laminowane ręcznie. Maty o gramaturze 400–800 g/m² powinny być wstępnie przesączane maszynowo przed aplikacją.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Service

Osoba do kontaktu

Dokumentacja

Broszura

International Product Information

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami

Logistyka

  • Dostawa:
   Opawkowania kombi 6 kg
  • Przechowywanie:
   Co najmniej 24 miesiące w oryginalnym opakowaniu w Temperaturze od + 5 oC do + 35 oC
  • Numer pozycji asortymentowej:Artykuł:Jednostka opakowaniowa / waga:Wymiary:
   SHRESEPO55HP6KGS&P Resin 55 HP (opakowanie kombi 6 kg)1 opakowanie = 1.00 komplet / 7.030 kgH x Ø = 0.21 m x 0.25 m
   SHRESEPO55HPS&P Resin 55 HP (opakowanie kombi 13 kg)1 opakowanie = 1.00 komplet / 14.480 kgH x Ø = 0.56 m x 0.24 m

Karty bezpieczeństwa

 • Po pełnym utwardzeniu S&P Resin 55 HP jest fizjologicznie nieszkodliwy jednak sam utwardzacz (Komponent B) jest
  żrący. Podczas pracy należy podjąć szczególne środki ostrożności i unikać kontaktu ze skórą żywicy (Komponent A) i
  utwardzacza (Komponent B). Zaleca się stosowanie rękawic gumowych podczas miesznia i aplikacji. W razie kontaktu
  materiału ze skórą lub dostania się do oka należy natychmiast zastosować płukanie, przez co najmniej 15 minut.
  Zaleca się dodatkowo posiadanie w wyposażeniu butelki ze sterylnym roztworem do dokładnego przemywania oczu
  (do otrzymania w aptekach). Po zastosowaniu płukania bezzwłocznie zasięgnąć porady okulisty. Należy przestrzegać
  zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych odnośnie
  postępowania z żywicami syntetycznymi.

  Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Instrukcje

 • Składniki produktu S&P Resin 55 HP dostarczane są w ustalonych proporcjach mieszania. Utwardzacz (skład. B) jest przelewany do żywicy (skład. A). Należy zwracać uwagę, aby przelać całą ilość utwardzacza. Wskazanym jest
  mieszanie obu składników przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem przy prędkości obrotowej max. 300 obrotów/min. Mieszanie powinno odbywać się bardzo dokładnie, również przy bokach i dnie pojemnika tak, aby
  nastąpiło równomierne rozprowadzenie utwardzacza również w kierunku pionowym. Mieszanka po wymieszaniu musi być jednorodna. Idealna temperatura składników podczas mieszania to 15–20 °C. Przy wyższych temperaturach
  czas obróbki jest skrócony. S&P Resin 55 HP po zastosowaniu przez ok. 6–8 godzin powinna podlegać ochronie przed oddziaływaniem wilgoci. O ile w tym czasie dojdzie jednak do oddziaływania wilgoci to prowadzi to do wystąpienia białych przebarwień i klejenia powierzchni, przy czym znajdująca się poniżej żywica twardnieje prawidłowo. Białe przebarwienia względnie klejenie powierzchni zmniejsza lub utrudnia przyczepność później układanych warstw.

Jesteś tutaj

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

   Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

   Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

  SIMPSON Strong-Tie