JOSN

S&P Resin 55 HP jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej z utwardzaczem aminowym.

Cechy

  • Jest bezrozpuszczalnikowy, bez lotnych składników
  • Po stwardnieniu posiada wysokie parametry wytrzymałościowe
  • Wysoka wytrzymałość na betonie i stali
  • Odporny na działanie zasad, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, olei mineralnych oraz alifatycznych węglowodorów
  • Odporny na działanie warunków atmosferycznych
  • Utwardza się bezskurczowo

Aplikacje

S&P Resin 55 HP jest stosowany do przyklejania mat z włókien węglowych i szklanych:

  • S&P C-Sheet S&P G-Sheet
  •  S&P C-Laminate (przy aplikacji w bruździe)
     

Maty do 400 g/m² mogą być laminowane ręcznie. Maty o gramaturze 400–800 g/m² powinny być wstępnie przesączane maszynowo przed aplikacją.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Dostawa:
Opawkowania kombi 6 kg
Przechowywanie:
Co najmniej 24 miesiące w oryginalnym opakowaniu w Temperaturze od + 5 oC do + 35 oC
Numer pozycji asortymentowej: Artykuł: Jednostka opakowaniowa / waga: Wymiary:
SHRESEPO55HP6KG S&P Resin 55 HP (opakowanie kombi 6 kg) 1 opakowanie = 1.00 komplet / 7.030 kg H x Ø = 0.21 m x 0.25 m
SHRESEPO55HP S&P Resin 55 HP (opakowanie kombi 13 kg) 1 opakowanie = 1.00 komplet / 14.480 kg H x Ø = 0.56 m x 0.24 m
Numer pozycji asortymentowej: Artykuł: Jednostka opakowaniowa / waga: Wymiary:
Numer pozycji asortymentowej: Artykuł: Jednostka opakowaniowa / waga: Wymiary:
Numer pozycji asortymentowej: Artykuł: Jednostka opakowaniowa / waga: Wymiary:

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Po pełnym utwardzeniu S&P Resin 55 HP jest fizjologicznie nieszkodliwy jednak sam utwardzacz (Komponent B) jest
żrący. Podczas pracy należy podjąć szczególne środki ostrożności i unikać kontaktu ze skórą żywicy (Komponent A) i
utwardzacza (Komponent B). Zaleca się stosowanie rękawic gumowych podczas miesznia i aplikacji. W razie kontaktu
materiału ze skórą lub dostania się do oka należy natychmiast zastosować płukanie, przez co najmniej 15 minut.
Zaleca się dodatkowo posiadanie w wyposażeniu butelki ze sterylnym roztworem do dokładnego przemywania oczu
(do otrzymania w aptekach). Po zastosowaniu płukania bezzwłocznie zasięgnąć porady okulisty. Należy przestrzegać
zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych odnośnie
postępowania z żywicami syntetycznymi.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji

Składniki produktu S&P Resin 55 HP dostarczane są w ustalonych proporcjach mieszania. Utwardzacz (skład. B) jest przelewany do żywicy (skład. A). Należy zwracać uwagę, aby przelać całą ilość utwardzacza. Wskazanym jest
mieszanie obu składników przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem przy prędkości obrotowej max. 300 obrotów/min. Mieszanie powinno odbywać się bardzo dokładnie, również przy bokach i dnie pojemnika tak, aby
nastąpiło równomierne rozprowadzenie utwardzacza również w kierunku pionowym. Mieszanka po wymieszaniu musi być jednorodna. Idealna temperatura składników podczas mieszania to 15–20 °C. Przy wyższych temperaturach
czas obróbki jest skrócony. S&P Resin 55 HP po zastosowaniu przez ok. 6–8 godzin powinna podlegać ochronie przed oddziaływaniem wilgoci. O ile w tym czasie dojdzie jednak do oddziaływania wilgoci to prowadzi to do wystąpienia białych przebarwień i klejenia powierzchni, przy czym znajdująca się poniżej żywica twardnieje prawidłowo. Białe przebarwienia względnie klejenie powierzchni zmniejsza lub utrudnia przyczepność później układanych warstw.

Contact

S&P Reinforcement Poland

S&P Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 9
82-200 Malbork
Polska