Related System

Systemy FRP do wzmocnień

Wzmocnienia strukturalne z włókien węglowych

S&P Resin 55 HP

S&P Resin 55 HP

S&P Resin 55 HP jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej z utwardzaczem aminowym.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Charakterystyki

 • Jest bezrozpuszczalnikowy, bez lotnych składników
 • Po stwardnieniu posiada wysokie parametry wytrzymałościowe
 • Wysoka wytrzymałość na betonie i stali
 • Odporny na działanie zasad, rozcieńczonych kwasów, roztworów soli, olei mineralnych oraz alifatycznych węglowodorów
 • Odporny na działanie warunków atmosferycznych
 • Utwardza się bezskurczowo

Aplikacje

S&P Resin 55 HP jest stosowany do przyklejania mat z włókien węglowych, szklanych i aramidowych:

 • S&P C-Sheet S&P G-Sheet
 • S&P A-Sheet
 •  S&P C-Laminate (przy aplikacji w bruździe)
   

Maty do 400 g/m² mogą być laminowane ręcznie. Maty o gramaturze 400–800 g/m² powinny być wstępnie przesączane maszynowo przed aplikacją.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Service

Osoba do kontaktu

Karty danych technicznych

Karty charakterystyki

Broszura

International Product Information

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami

Logistyka

  • Dostawa:
   Opawkowania kombi 6 kg
  • Przechowywanie:
   Co najmniej 24 miesiące w oryginalnym opakowaniu w Temperaturze od + 5 oC do + 35 oC
  • Numer pozycji asortymentowej:Artykuł:Jednostka opakowaniowa / waga:Wymiary:
   SHRESEPO55HP6KGS&P Resin 55 HP (opakowanie kombi 6 kg)1 opakowanie = 1.00 komplet / 7.030 kgH x Ø = 0.21 m x 0.25 m
   SHRESEPO55HPS&P Resin 55 HP (opakowanie kombi 13 kg)1 opakowanie = 1.00 komplet / 14.480 kgH x Ø = 0.56 m x 0.24 m

Karty bezpieczeństwa

 • Po pełnym utwardzeniu S&P Resin 55 HP jest fizjologicznie nieszkodliwy jednak sam utwardzacz (Komponent B) jest
  żrący. Podczas pracy należy podjąć szczególne środki ostrożności i unikać kontaktu ze skórą żywicy (Komponent A) i
  utwardzacza (Komponent B). Zaleca się stosowanie rękawic gumowych podczas miesznia i aplikacji. W razie kontaktu
  materiału ze skórą lub dostania się do oka należy natychmiast zastosować płukanie, przez co najmniej 15 minut.
  Zaleca się dodatkowo posiadanie w wyposażeniu butelki ze sterylnym roztworem do dokładnego przemywania oczu
  (do otrzymania w aptekach). Po zastosowaniu płukania bezzwłocznie zasięgnąć porady okulisty. Należy przestrzegać
  zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych odnośnie
  postępowania z żywicami syntetycznymi.

  Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie bezpieczeństwa.

Instrukcje

 • Składniki produktu S&P Resin 55 HP dostarczane są w ustalonych proporcjach mieszania. Utwardzacz (skład. B) jest przelewany do żywicy (skład. A). Należy zwracać uwagę, aby przelać całą ilość utwardzacza. Wskazanym jest
  mieszanie obu składników przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem przy prędkości obrotowej max. 300 obrotów/min. Mieszanie powinno odbywać się bardzo dokładnie, również przy bokach i dnie pojemnika tak, aby
  nastąpiło równomierne rozprowadzenie utwardzacza również w kierunku pionowym. Mieszanka po wymieszaniu musi być jednorodna. Idealna temperatura składników podczas mieszania to 15–20 °C. Przy wyższych temperaturach
  czas obróbki jest skrócony. S&P Resin 55 HP po zastosowaniu przez ok. 6–8 godzin powinna podlegać ochronie przed oddziaływaniem wilgoci. O ile w tym czasie dojdzie jednak do oddziaływania wilgoci to prowadzi to do wystąpienia białych przebarwień i klejenia powierzchni, przy czym znajdująca się poniżej żywica twardnieje prawidłowo. Białe przebarwienia względnie klejenie powierzchni zmniejsza lub utrudnia przyczepność później układanych warstw.

Jesteś tutaj

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

   Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

   Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

  SIMPSON Strong-Tie