Related System

Systemy FRP do wzmocnień

Wzmocnienia strukturalne z włókien węglowych

S&P Resicem HP

S&P Resicem HP

S&P Resicem HP jest trójskładnikowym mineralno – żywicznym, bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej z utwardzaczem aminowym. S&P Resicem HP jest otwarty na dyfuzję pary wodnej. Materiał ten posiada
dodatek specjalnych cementów i wypełniaczy.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Charakterystyki

 • Dobra chłonność wody
 • Dobra stabilność
 • Wysoka wydajność
 • Może być nakładany maszynowo
 • Odporny na roztwory alkaliczne, rozcieńczone kwasy, roztwory soli, olej mineralny i węglowodory alifatyczne

Aplikacje

S&P Resicem HP jest używany do laminowania następujących systemów mat S&P:

 • S&P C-Sheet
 • S&P G-Sheet E / AR
 • S&P A-Sheet

 S&P Resicem HP nadaje się również do ochrony antykorozyjnej istniejącego zbrojenia wewnętrznego

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Service

Osoba do kontaktu

Karty danych technicznych

Karty charakterystyki

Broszura

International Product Information

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami

Logistyka

  • Dostawa:
   Zestaw 10 kg
  • Przechowywanie:
   Komponent A + B: 24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w temp. od + 5 do + 35 °C
   Komponent F: 12 miesiące w oryginalnym opakowaniu (proszek) w temp. od + 5 do + 35 °C
  • Numer pozycji asortymentowej:Artykuł:Jednostka opakowaniowa / waga:Wymiary:
   SHRESICE010S&P Resicem1 komplet = 11.100 kgH x Ø = 0.29 m x 0.25 m

Karty bezpieczeństwa

 • Po pełnym utwardzeniu S&P Resicem HP jest fizjologicznie nieszkodliwy jednak sam utwardzacz (Komponent B) jest żrący. Podczas pracy należy podjąć szczególne środki ostrożności i unikać kontaktu ze skórą żywicy (Komponent A) i utwardzacza
  (Komponent B). Zaleca się stosowanie rękawic gumowych podczas mieszania i aplikacji. W razie kontaktu materiału ze skórą lub dostania się do oka należy natychmiast zastosować płukanie, przez co najmniej 15 minut. Zaleca się dodatkowo
  posiadanie w wyposażeniu butelki ze sterylnym roztworem do dokładnego przemywania oczu (do otrzymania w aptekach). Po zastosowaniu płukania bezzwłocznie zasięgnąć porady okulisty. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych
  o bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych odnośnie do postępowania z żywicami syntetycznymi.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

   

Instrukcje

 • S&P Resicem HP jest dostarczany w odpowiednich proporcjach mieszania. Proszek (Komp. F) jest dodawany do żywicy (Komp. A). Mieszanie składników najlepiej przeprowadzić przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Po dodaniu utwardzacza
  (Komp. B) niezbędne jest ponowne wymieszanie całości. Dokładne wymieszanie przy ściankach i na dnie pojemnika zapewni odpowiednie połączenie się składników. Mieszanka powinna być jednorodna i wolna od grudek. Najlepiej mieszać składniki,
  gdy ich temperatura wynosi około 15–20 °C. Wyższe temperatury skracają czas przydatności mieszanki do wbudowania. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać max. 12 % w stosunku wagowym, oraz musi być czyste i wolne od pyłu,
  tłuszczów, i luźnych elementów.

Jesteś tutaj

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

   Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

   Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

  SIMPSON Strong-Tie