Related System

Systemy FRP do wzmocnień

Wzmocnienia strukturalne z włókien węglowych

S&P Resin 220

S&P Resin 220

Resin 220 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej.

 

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Charakterystyki

 • Doskonale nadaje się do prac na płaszczyznach pionowych i pułapowych
 • Po stwardnieniu posiada wysokie parametry wytrzymałościowe
 • Jest bezrozpuszczalnikowy
 • Jest odporny na działanie rozcieńczonych kwasów i soli
 • Utwardza się bezskurczowo

Aplikacje

Resin 220 jest stosowany do przyklejania:

 • Taśm z włókien węglowych,
 • Płaskowników stalowych
 • Mat z włókien węglowych
 • Mat z włókien szklanych
 • Sklejania elementów betonowych, stalowych i drewnianych.

 

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Service

Osoba do kontaktu

Karty danych technicznych

Karty charakterystyki

Broszura

International Product Information

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami

Logistyka

  • Dostawa:
   Opawkowania kombi 15 kg (komponent A + komponent B)
  • Przechowywanie:
   Składniki A i B mogą być przechowywane przez okres 1 roku. Przechowywanie powinno odbywać się w temeperaturze od + 10 ° C do + 25 ° C. Przed użyciem wymieszać.
  • Numer pozycji asortymentowej:Artykuł:Jednostka opakowaniowa / waga:Wymiary:
   LARESI22005S&P Resin 220 (5 kg)1 komplet = 6.15 kgH x Ø = 0.28 m x 0.25 m
   1 paleta = 280.00 kg / 42 kompletyL x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 0.98 m
   LARESI22015S&P Resin 220 (15 kg)1 komplet = 16.35 kgH x Ø = 0.45 m x 0.25 m
   1 paleta = 478.00 kg / 28 kompletówL x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.07 m

Karty bezpieczeństwa

 • W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

Instrukcje

 • Mieszanie / aplikacja

  • S&P Resin 220 żywica i utwardzacz są dostarczone w odpowiednich proporcjach mieszania. S&P Resin 220 utwardzacz jest dodawany do S&P Resin 220 żywica i mieszany za pomocą wolnoobrotowego mieszadła z prędkością obrotową max. 300 obrotów/min. Należy zwrócić uwagę na to, aby dokładnie mieszać także przy ścianach i dnie pojemnika, dzięki czemu mieszanina staje się całkowicie jednorodna. Unikać dostawania się powietrza do mieszanki.
  • Nie wykonywać obróbki z pojemnika dostawczego, lecz najpierw przełożyć do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszać
  • S&P Resin 220 jest nanoszony kielnią lub szpachlą na przygotowaną powierzchnię
  • Po dociśnięciu nadmiar kleju należy usunąć
  • Wklejanie taśm najlepiej wykonać za pomocą odpowiedniego systemu S&P
  • Po upływie zakładanego czasu twardnienia żywicy należy sprawdzić, czy jest ona utwardzona na całej swojej powierzchni
  • Powierzchnia po wykonaniu naprawy może być pokryta farbą w celu ujednolicenia struktury powierzchni danego obiektu

  Temperatura aplikacji
  • Obróbka powinna odbywać się w temperaturze od + 8 oC do + 35 oC
  • Temperatura podłoża powinna być wyższa, co najmniej 3 °C od temperatury punktu rosy

Jesteś tutaj

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

   Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

   Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

  SIMPSON Strong-Tie