Zmiany nawierzchni drogi - Ulica Widoczna - Warszawa, Polska

Przed 2006 rokiem ulica Widoczna w Warszawie była wielokrotnie odnawiana, a na istniejących sześciokątnych trylinkach układano nowe warstwy asfaltu.

Na tej stronie

Temat
Zmiany nawierzchni drogi
Objekt
Ulica Widoczna
Miejsce
Warszawa
Stan
mazowieckie
Kraj
Poland
Data

Sytuacja

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie poszukiwał trwalszego rozwiązania w związku z powtarzającą się koniecznością remontu ulicy z powodu nadmiernych pęknięć i deformacji warstwy ścieralnej. Przed rokiem 2006 droga była naprawiana mniej więcej co 3 lata, co prowadziło nie tylko do wysokich kosztów utrzymania, ale także do zakłóceń w ruchu i niepotrzebnego zużycia zasobów przy każdym naprawianiu drogi. Jednak każde rozwiązanie, które zostało zaproponowane, musiało być przeprowadzone w weekend i odpowiadać parametrom czasowym zamknięcia drogi. Tak więc zasadniczo naprawa drogi mogła rozpocząć się w piątek wieczorem i zostać ponownie otwarta dla ruchu najpóźniej w poniedziałek rano.

Rozwiązania

Firma S&P zarekomendowała zastosowanie S&P Carbophalt® G w połączeniu z wysokowytrzymałą warstwą wierzchnią SMA na całej powierzchni, a Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie zaakceptował tę rekomendację i “zaryzykował” wypróbowanie nowego rozwiązania w celu rozwiązania powtarzających się problemów. W listopadzie 2006 roku uszkodzona nawierzchnia drogi została sfrezowana na głębokość 4 cm, pozostawiając około 1 cm starego asfaltu na wierzchu istniejącej sześciokątnej kostki brukowej. Następnie położono siatkę wzmacniającą S&P Carbophalt® G, po czym przykryto ją 4 cm warstwą ścieralną z SMA.

Realizacja projektu

Ponieważ celem projektu było zwiększenie trwałości drogi, firma S&P kontynuowała śledzenie stanu drogi w kolejnych latach - ostatecznie ze świetnymi wynikami. Nawet po 10 latach, w roku 2016, stan drogi był nadal bardzo dobry, co oznacza, że siatka wzmacniająca S&P spełniła swoje zadanie i znacznie wydłużyła żywotność drogi, a także ochroniła nową warstwę ścieralną przed propagacją pęknięć z podłoża - zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę poprzednie 3-letnie cykle układania nawierzchni. Wzrost trwałości drogi nie był zaskoczeniem, biorąc pod uwagę zastosowane rozwiązanie. Siatki wzmacniające S&P służą do rozłożenia obciążenia ruchem i sił ścinających występujących w konstrukcji nawierzchni. To pomaga zapobiegać powstawaniu mikropęknięć, które z biegiem czasu prowadzą do szerszych uszkodzeń i spękań, które stają się widoczne na powierzchni. W tym konkretnym przypadku włókna węglowe zawarte w Carbophalt® G przyczyniły się do zwiększenia sztywności konstrukcji asfaltowej dzięki dużej zdolności absorpcji sił przez włókna

Material

Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) wstępnie przesączana asfaltem.

Contact

S&P Reinforcement Poland

S&P Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 9
82-200 Malbork
Polska