Wzmocnienie nawierzchni drogi - Droga krajowa DK3 - Pyrzyce, Polska

Zmiana i wzmocnienie nawierzchni drogi

Wzmocnienie strukturalne

Wzmocnienie nawierzchni drogi - Droga krajowa DK3 - Pyrzyce, Polska

S&P współpracowało z zarządcą drogi, aby opracować długoterminowe, trwałe rozwiązanie dla drogi krajowej DK3 w Pyrzycach, które po jej sukcesie zostanie ostatecznie wykorzystane na kolejnych odcinkach dróg na Pomorzu Zachodnim.

Temat 
Wzmocnienie nawierzchni drogi
Obiekt 
Droga krajowa DK3
Miejsce 
Pyrzyce
Stan 
Zachodniopomorskie
Kraj 
Polska
Data 
2006

Sytuacja

Istniejąca konstrukcja nawierzchni składała się z podłoża żwirowego z warstwami asfaltu na górze. Całkowita grubość warstw asfaltu wynosiła 11-14 cm, a pomiary ugięcia przeprowadzone w 2004 r. wykazały, że nośność nawierzchni odpowiadała grubości podłoża żwirowego, co oznacza, że wystąpiły poważne problemy z integralnością konstrukcyjną drogi.

Plan remontu zarządcy drogi zakładał przefrezowanie do głębokości 21-23 cm i ułożenie nowych warstw o łącznej grubości 27 cm. Jednak ze względu na fakt, że w niektórych miejscach grubość konstrukcji drogi była mniejsza niż 23 cm, a także aby nie ingerować w istniejącą podkonstrukcję, zarządca drogi postanowił oprzeć się na radach S&P i zmienił plany remontowe.

Rozwiązania

Wdrożone rozwiązanie polegało na ułożeniu 2 warstw asfaltowych siatek zbrojeniowych S&P, aby z jednej strony optymalnie wykorzystać istniejącą konstrukcję, a z drugiej zapewnić, że nowa konstrukcja jest w stanie wytrzymać przyszłe obciążenia ruchem. Dokonano tego w następujący sposób:

 • Frezowanie przeprowadzono na głębokość 2-3 cm
 • Ułożono 3 cm warstwę wyrównującą
 • Zainstalowano siatkę wzmacniającą Carbophalt® G układaną na bitumiczną warstwę sczepną.
 • Na górze położono 6 cm warstwę BA 0/16
 • Następnie położono siatkę wzmacniającą Glasphalt® G układaną na bitumiczną warstwę sczepną.
 • Na koniec położono 4 cm warswę ścieralną SMA

Połączenie dwóch produktów wzmacniających asfalt S&P w tym projekcie miało określone cele. Włókno węglowe o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie w S&P Carbophalt® G umieszczone na spodzie nowej konstrukcji asfaltowej ma na celu zwiększenie wytrzymałości na zginanie i sztywność, umożliwiając bardziej równomierne przenoszenie obciążenia na całą konstrukcję. S&P Glasphalt® G pod warstwą ścieralną asfaltu działa jako dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się pęknięć z podbudowy i pęknięć naprężeniowych od obciążenia ruchu.

Całkowita grubość nowo ułożonych warstw asfaltu wynosiła około 13 cm, co stanowiło ogromną oszczędność w stosunku do poprzedniego planu, w którym miały zostać ułożone nowe warstwy o łącznej grubości 27 cm. Ostatecznie doprowadziło to do znacznych oszczędności zasobów, czasu budowy i zamknięcia dróg, a także do utrzymania oryginalnej struktury nawierzchni.

Śledzenie projektu

Wiosną 2007 r. wykonano nowe pomiary kontrolne, które wykazały znaczny spadek ugięć w porównaniu ze stanem początkowym. Sukces projektu doprowadził do decyzji o wdrożeniu tej rekomendacji jako standardowego rozwiązania w kolejnych latach. W 2007 roku około 8000 m² odcinka drogi DK 6 w Malechowo zostało ułożone przy użyciu tej technologii. Wówczas to samo rozwiązanie zastosowano również w 2009 roku w Rymanie i Nieradzu, gdzie w ten sam sposób przebudowano 11000 m² i 22000 m² nawierzchni drogi.

Ponadto, po zainstalowaniu siatek wzmacniających asfalt S&P, S&P kontynuował śledzenie projektu, aby zapewnić, że droga pozostała w bardzo dobrym stanie. Widać to na poniższych zdjęciach z 2011 r., a nawet 8 lat po instalacji w 2014 r., gdzie nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń w procesie użytkowania.

Materiał

W projekcie wykorzystano:

 • S&P Carbophalt® G  wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym)
 • S&P Glasphalt® G wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym i poprzecznym)

które wzmocniły nawierzchnie bitumiczną zapobiegając ich uszkodzeniom i trwałym deformacjom.  Granulowane kruszywo nowych warstw asfaltu może przenikać przez siatki a dzięki temu zablokowanemu połączeniu można uzyskać bardzo wysokie wiązanie warstw. Zapewnia to, że włókna są optymalnie związane i mogą skutecznie absorbować siły rozciągające generujące pęknięcia. Skutecznie zapobiega to odbijaniu się pęknięć od istniejącej nawierzchni w nowe warstwy asfaltu i wynikającym z tego uszkodzeniom wtórnym. Wzmocnienie zwiększa również ogólną sztywność systemu, a tym samym zapobiega przyszłym pęknięciom naprężeniowym.

Galeria zdjęć

 • instalacja siatki wzmacniającej Carbophalt® G

  2006 - instalacja siatki wzmacniającej Carbophalt® G układaną na bitumiczną warstwę sczepną

 • instalacja siatki wzmacniającej Glasphalt® G

  2006 - instalacja siatki wzmacniającej Glasphalt® G układaną na bitumiczną warstwę sczepną

 • Inspekcja drogi 2011

  2011 - Inspekcja drogi. Droga nadal w idealnym stanie kilka lat później.

 • 2014 - Nawet 8 lat później nadal nie ma uszkodzeń nawierzchni i widoczne jest tylko połączenie wzdłużne, w którym połączono 2 sekcje.

Service

Osoba do kontaktu

Produkty powiązane

S&P Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych

Siatki kompozytowe do wzmocnień nawierzchni asfaltowych

Jesteś tutaj

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

   Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

   Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

  SIMPSON Strong-Tie