Wzmocnienie wiaduktu nad autostradą A4 - Podpora wiaduktu - Magnuszowice, Polska

Autostrada A4 wiadukt Magnuszowice

Wzmocnienie strukturalne

Wzmocnienie wiaduktu nad autostradą A4 - Podpora wiaduktu - Magnuszowice, Polska

Stan techniczny podpór wiaduktu oceniony na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy, zleconej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, został uznany jako zły i niespełniający wymagań dla obciążeń klasy C wg PN-85/S-10030 oraz obciążenia kategorii I, zgodnie z „Instrukcją do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”, opracowaną przez GDDKiA. 

Temat 
Wzmocnienie wiaduktu nad autostradą A4
Obiekt 
Podpora wiaduktu
Miejsce 
Magnuszowice
Stan 
Województwo Śląskie
Kraj 
Polska
Data 
2013
Okres 
3 tygodnie

Sytuacja

Naprawa konstrukcji oczepów polegała na wykonaniu wzmocnień poprzez zastosowanie taśm CFRP oraz mat węglowych. Przed wykonaniem wzmocnień skuto odspojoną otulinę oraz oczyszczono powierzchnię oczepu ze starej powłoki malarskiej przez piaskowanie. Powierzchnię odkutego zbrojenia zabezpieczono antykorozyjnie. Przeprowadzono inwentaryzację istniejących zarysowań oraz wykonano ciśnieniową iniekcję sklejającą żywicą epoksydową. Kolejnym krokiem było wykonanie reprofilacjii powierzchni i uzupełnienie ubytków betonu zaprawą naprawczą z grupy materiałów PCC. Na przygotowanych powierzchniach oczepów wykonano wzmocnienie materiałami kompozytowymi w  zakresie:
•    Wzmocnienia stref nadpodporowych taśmami CFRP metodą bierną.
•    Wzmocnienia strefy dolnej, przęsłowej oczepu taśmami CFRP metodą bierną oraz czynną.
•    Wzmocnienia przekroju na ścinanie nakładkami z mat węglowych CFRP.
Rozwiązanie zakładało oprócz montażu taśm CFRP metodą bierną (taśmy S&P CFK 120/1,4-200/2000, o module spręzystości E=210GPa), wykonanie dwóch taśm sprężonych na powierzchni dolnej oczepu (taśmy S&P CFK 100/1,4-150/2000) oraz dwóch taśm na powierzchni bocznej oczepu (w strefie dolnej przekroju). Taśmy wstępnie sprężono siłą 89kN i zakotwiono w konstrukcji oczepu za pomocą bloków kotwiących zamontowanych na stałe do wzmacnianego elementu. Lokalizację taśm sprężonych przyjęto na podstawie lokalnie przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych zbrojenia wewnętrznego. Analiza konstrukcji z uwzględnieniem materiałów kompozytowych została przeprowadzona z zastosowaniem rzeczywistego modelu betonu, która była możliwa dzięki przeprowadzonym uprzednio badaniom wytrzymałości i określeniu klasy betonu dla poszczególnych elementów. 

Rozwiązania

Wprowadzenie siły w oczep spowodowało obniżenie naprężeń rozciągających w istniejącym zbrojeniu oraz zmniejszenie rozwarca rys, które nie zostały zainiektowane (rysy o rozwartości powyżej 0,2mm zostały sklejone metodą iniekcyjną) zwiększając jednocześnie trwałość elementu oraz przede wszystkim podnosząc jego nośność. Po wykonaniu wzmocnienia słupów i oczepów nośność podpór odpowiada klasie C wg PN-85/S-10030. Możliwe również będzie dopuszczenie do ruchu pełnego obciążenia użytkowego kategorii I, to jest pojazdów o masie do 42 ton.

Materiał

C-Sheet 240, C-Laminates, S&P Resin 55 HP, S&P Resin 220

Galeria zdjęć

Service

Osoba do kontaktu

 • Łukasz Szumała

  Mr.Łukasz Szumała

  Doradca Techniczny System FRP

  Phone 
  +48 55 646 97 00
  Mobile 
  +48 885 888 078
  Email 
  lukasz.szumala@sp-polska.pl
  Location 
  S&P Polska Sp. z o.o.

  Ul. Bydgoska 9
  PL- 82-200 Malbork

  Poland

Odpowiedzialny oddział S&P

Jesteś tutaj

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

   Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

   Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

  SIMPSON Strong-Tie