Related System

System S&P ARMO

Zaprawy mineralne współpracujące z siatkami z włókien węglowych oraz szklanych

S&P ARMO-crete® w

S&P ARMO-crete® w

S&P ARMO-crete® w jest modyfikowaną polimerami zaprawą mineralną układaną ręcznie lub mechanicznie na mokro na bazie spoiw nieorganicznych, włókien polimerowych i w ybranych kruszyw. Spełnia wymagania klasy R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3:2005. Składniki reaktywne zawarte w produkcie wiążą się z amorficzną krzemionką na zbrojeniu z włókien węglowych (S&P ARMO-mesh®), co zapewnia intensywną adhezję pomiędzy zbrojeniem a torkretem S&P ARMO-crete® w.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Charakterystyki

 • Wysoka przyczepność do większości konwencjonalnych podłoży betonowych
 • Łatwa aplikacja (możliwe są grube warstwy)
 • Niski współczynnik skurczu
 • Nie zawiera chlorków
 • Odporność na siarczany
 • Wysoka odporność na mróz i sole odladzające
 • Niepalny (produkt utwardzony) A1 zgodnie z EN 13501-1
 • Spełnia wymagania klasy R4 zgodnie z EN 1504-3 : 2005

Aplikacje

 • Duża uniwersalność przy wbudowywaniu w obiekty kubaturowe, podziemne, tunele oraz galerie
 • Zastosowanie jako zaprawa wyrównująca, jak również do reprofilacji grubowarstwowej
 • Naprawa, renowacja i wzmacnianie istniejących konstrukcji w połączeniu z S&P ARMO-mesh®

Galeria zdjęć

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Service

Osoba do kontaktu

Karty danych technicznych

Karty charakterystyki

Broszura

International Product Information

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami

Logistyka

  • Dostawa
   Worek 25 kg lub luzem
   (30 kg worki na życzenie)
  • Przechowywanie
   Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem, że jest przechowywany w odpowiednich warunkach.
  • Numer pozycji asortymentowejArtykułJednostka opakowaniowa / WagaWymiary
   ARMOWET025RQS&P ARMO-crete w, worek 25 kg1 worek = 25.15 kgL x B x H = 0.30 m x 0.15 m x 0.40 m
   1 paleta = 1'078.00 kg / 42 workówL x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.15 m
   ARMOWETSILRQS&P ARMO-crete w, luzem

Karty bezpieczeństwa

 • W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

Instrukcje

 • Wskazówki co do sposobu zabudowy

  Podłoże:
  Nośne podłoże stanowi warunek wykonania wzmocnienia przy użyciu systemu S&P ARMO.

  Przygotowania podłoża:
  Z powierzchni należy usunąć obluzowane fragmenty, pył i kurz, warstwę stwardniałego zaczynu cementowego. Idealnymi metodami usuwania jest hydromonitoring lub piaskowanie. Materiały obce w rodzaju brudu, olejów i tłuszczy muszą być również usunięte. Podłoże należy dobrze nawilżyć. Zaprawa powinna być natryskiwana na podłoże z kapilarami wypełnionymi wodą (ewentualny nadmiar wody przed aplikacją zaprawy należy usunąć szmatami lub sprężonym powietrzem). Odsłonięte wewnętrzne zbrojenie stalowe należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami antykorozyjnymi.


  Przygotowanie zaprawy:
  Zawartość worka z suchą zaprawą (25 kg) powinna być zmieszana z 4-4,5 l wody (w zależności od konsystencji mieszaniny). Mieszanie należy prowadzić mieszadłami mechanicznymi aż do uzyskania jednorodnej masy. Wymieszaną zaprawę powinno pozostawić się na okres ok. 1-2 min. przed aplikacją. Do przygotowanej zaprawy nie wolno dolewać wody.

  Przebieg aplikacji:
  S&P ARMO-crete w można aplikować ręcznie bądź maszynowo. W czasie nakładania zaprawy S&P ARMO-crete w temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od 5 do 300C. W przeciągu 12 godzin po nałożeniu warstwy zaprawy powinna ona być zabezpieczona przed nadmiernie szybkim przeschnięciem (wysoka temperatura, duży ruch powietrza itp.) – utrzymywana w stanie wilgotnym (osłonięta). S&P ARMO-crete w można natryskiwać zarówno na powierzchnie pionowe jak również na powierzchnie pułapowe. Zużycie zależy w znacznym stopniu od sposobu aplikacji  (szczególnie powierzchnie pułapowe), równości podłoża i jakości pracy operatora dyszy.
  Warstwa S&P ARMO-crete-w może być nakładana jako warstwa wyrównująca ale również jako warstwa reprofilująca przy głębszych ubytkach Narzędzia i maszyny używane do natryskiwania S&P ARMO-crete w powinny być zaraz po zakończeniu prac dokładnie oczyszczone i umyte wodą.

Produkty

System S&P ARMO

Zaprawy mineralne współpracujące z siatkami z włókien węglowych oraz szklanych

Jesteś tutaj

  Kontakt

  Legal info

  Legal info

  • Simpson Strong-Tie®

   Od 2012 roku, Grupa S&P stała się częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi oraz wieloma oddziałami na terenie całej Europy.

   Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testy, szkolenia firm wykonawczych oraz dostarczanie produktów na czas.

  SIMPSON Strong-Tie