JOSN

S&P ARMO-crete® w jest modyfikowaną polimerami zaprawą mineralną układaną ręcznie lub mechanicznie na mokro na bazie spoiw nieorganicznych, włókien polimerowych i w ybranych kruszyw. Spełnia wymagania klasy R4 zgodnie z normą PN-EN 1504-3:2005. Składniki reaktywne zawarte w produkcie wiążą się z amorficzną krzemionką na zbrojeniu z włókien węglowych (S&P ARMO-mesh®), co zapewnia intensywną adhezję pomiędzy zbrojeniem a torkretem S&P ARMO-crete® w.

Cechy

 • Wysoka przyczepność do większości konwencjonalnych podłoży betonowych
 • Łatwa aplikacja (możliwe są grube warstwy)
 • Niski współczynnik skurczu
 • Nie zawiera chlorków
 • Odporność na siarczany
 • Wysoka odporność na mróz i sole odladzające
 • Niepalny (produkt utwardzony) A1 zgodnie z EN 13501-1
 • Spełnia wymagania klasy R4 zgodnie z EN 1504-3 : 2005

Aplikacje

 • Duża uniwersalność przy wbudowywaniu w obiekty kubaturowe, podziemne, tunele oraz galerie
 • Zastosowanie jako zaprawa wyrównująca, jak również do reprofilacji grubowarstwowej
 • Naprawa, renowacja i wzmacnianie istniejących konstrukcji w połączeniu z S&P ARMO-mesh®

Dane techniczne

Dane techniczne

S & P ARMO-crete w (zmodyfikowana zaprawa natryskowa do metody "na mokro")
Kolor Siwy
Wartość PH 12
Gęstość ~ 2.05 g/cm3
Maksymalna wielkość ziarna 2.5 – 3.0 mm
Ilość wody do zarobienia 15 - 17 %
Temperatura stosowania 5 - 30 ºC
Odporność na siarczany SIA 262/1-D ∆ l ≤ 0.3 ‰
Mrozoodporność SN 640 461 wysoka
Szczelność SN EN 12390-8 średnia penetracja <5mm / maksymalna penetracja <7mm
Wchłanianie wody EN 1062-3 SN w ≤ 0.20 kg/m²h0.5
Wytrzymałość na ściskanie SN EN 12390-3 / 12504-1 > 45 N / mm (28 dni)
Przyczepność SN EN 1542 ≥ 2,0 N / mm² (28 dni)
Moduł sprężystości SIA 262/1-G ≤ 30‘000 N/mm²
Kurczenie SIA 262/1-F ε cs(28) ≤ 0.50 ‰
Odporność na ścieranie EN 13892-3 SN według Böhme średni ubytek grubości <2,5 mm
Wytrzymałość na zginanie SN EN 196-1 > 6 N / mm² (28 dni w wodzie)
Kwasoodporność SN EN ISO 175 wysoka (brak spadku wytrzymałości na zginanie po 28 dniach przechowywania w kwasie)
Możliwe grubości warstw 5 - 50 mm
Próba ogniowa Krzywa ETK 120 min. (zakrycie 2 cm siatką ARMO-mesh z ARMO-crete)

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Dostawa
Worek 25 kg lub luzem
(30 kg worki na życzenie)
Przechowywanie
Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem, że jest przechowywany w odpowiednich warunkach.
Numer pozycji asortymentowej Artykuł Jednostka opakowaniowa / Waga Wymiary
ARMOWET025RQ S&P ARMO-crete w, worek 25 kg 1 worek = 25.15 kg L x B x H = 0.30 m x 0.15 m x 0.40 m
1 paleta = 1'078.00 kg / 42 worków L x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.15 m
ARMOWETSILRQ S&P ARMO-crete w, luzem

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Dane dotyczące bezpieczeństwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji

Wskazówki co do sposobu zabudowy

Podłoże:
Nośne podłoże stanowi warunek wykonania wzmocnienia przy użyciu systemu S&P ARMO.

Przygotowania podłoża:
Z powierzchni należy usunąć obluzowane fragmenty, pył i kurz, warstwę stwardniałego zaczynu cementowego. Idealnymi metodami usuwania jest hydromonitoring lub piaskowanie. Materiały obce w rodzaju brudu, olejów i tłuszczy muszą być również usunięte. Podłoże należy dobrze nawilżyć. Zaprawa powinna być natryskiwana na podłoże z kapilarami wypełnionymi wodą (ewentualny nadmiar wody przed aplikacją zaprawy należy usunąć szmatami lub sprężonym powietrzem). Odsłonięte wewnętrzne zbrojenie stalowe należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami antykorozyjnymi.


Przygotowanie zaprawy:
Zawartość worka z suchą zaprawą (25 kg) powinna być zmieszana z 4-4,5 l wody (w zależności od konsystencji mieszaniny). Mieszanie należy prowadzić mieszadłami mechanicznymi aż do uzyskania jednorodnej masy. Wymieszaną zaprawę powinno pozostawić się na okres ok. 1-2 min. przed aplikacją. Do przygotowanej zaprawy nie wolno dolewać wody.

Przebieg aplikacji:
S&P ARMO-crete w można aplikować ręcznie bądź maszynowo. W czasie nakładania zaprawy S&P ARMO-crete w temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od 5 do 300C. W przeciągu 12 godzin po nałożeniu warstwy zaprawy powinna ona być zabezpieczona przed nadmiernie szybkim przeschnięciem (wysoka temperatura, duży ruch powietrza itp.) – utrzymywana w stanie wilgotnym (osłonięta). S&P ARMO-crete w można natryskiwać zarówno na powierzchnie pionowe jak również na powierzchnie pułapowe. Zużycie zależy w znacznym stopniu od sposobu aplikacji  (szczególnie powierzchnie pułapowe), równości podłoża i jakości pracy operatora dyszy.
Warstwa S&P ARMO-crete-w może być nakładana jako warstwa wyrównująca ale również jako warstwa reprofilująca przy głębszych ubytkach Narzędzia i maszyny używane do natryskiwania S&P ARMO-crete w powinny być zaraz po zakończeniu prac dokładnie oczyszczone i umyte wodą.

Dokumentacja techniczna

Zapytanie o produkt

Contact

S&P Reinforcement Poland

S&P Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 9
82-200 Malbork
Polska