S&P kotwy chemiczne

ResEP-16

Wysokowydajna kotwa chemiczna do zarysowanego i niezarysowanego betonu

JOSN

 

ResEP-16 jest 100% żywicą epoksydową opracowaną specjalnie z myślą o zastosowaniu w spękanych i niespękanych betonach.

Cechy

  • Wysoka nośność spoiny
  • Zastosowanie w wilgotnych i gorących warunkach klimatycznych
  • Bezskurczowe utwardzanie nawet przy dużych średnicach wypełnianych otworów

Aplikacje

  • Betony od C20/25 do C50/60
  • Zakotwienie dla nośnych konstrukcji stalowych (np. stalowe kolumny, belki, itp.)
  • Aplikacja w warunkach obciążenia sejsmicznego
  • Kotwienie połączeń zbrojenia / złącza

Dane techniczne

Dane techniczne

Dalszych informacji proszę szukać w Kartach Technicznych produktu

Dane techniczne

Dane logistyczne

Dane logistyczne

Dalszych informacji proszę szukać w Kartach Technicznych produktu

Dane logistyczne

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje można znaleźć w Karcie Bezpieczeństwa produktu

Dane dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji

Dalszych informacji dotyczących wbudowywania produktu należy szukać w Instrukcjach Aplikacji i Kartach Technicznych

Dokumentacja techniczna

Zapytanie o produkt

Contact

S&P Reinforcement Poland

S&P Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 9
82-200 Malbork
Polska