Branch Indicator

  • Jesteś tutaj: S&P Poland

Języki

FRP Colonna

FRP Colonna

FRP Colonna to oprogramowanie do projektowania wzmocnienia podpór ściskanych osiowo poprzez owinięcie matami S&P. Dla znanej siły osiowej, oprogramowanie oblicza wymaganą ilość warstw jaka jest potrzebna do osiągnięcia wymaganej nośności.  Zastosowanie zewnętrznego uzwojenia z mat S&P pozwala na powstanie w betonie trójosiowych stanów naprężeń.  

wersja oprogramowania: 
current version 1.8

Login for Software Download

Please enter username and password.
If you're missing the credentials, fill out the form below.

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie