Języki

VII Seminarium Miejskie Obiekty Mostowe

VII Seminarium Miejskie Obiekty Mostowe

sobota, 18. Listopad 2017 to poniedziałek, 20. Listopad 2017

Problematyka VII Seminarium Miejskie obiekty mostowe dotyczyć będzie zagadnień związanych z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych w miastach – od uzyskania decyzji lokalizacyjnej przez okres eksploatacji.

Tematem seminarium będą:

  • ustawy i inne przepisy związane z realizacją inwestycji w mieście, wpływ obowiązujących przepisów na czas realizacji inwestycji, pozwolenie na użytkowanie a koszty społeczne,
  • kształtowanie obiektów w miastach – architektura i estetyka, specyfika projektowania mostów miejskich,
  • organizacja ruchu na czas budowy, objazdy, mosty tymczasowe,
  • przebudowa i remonty obiektów zabytkowych - warunki techniczne a wymogi konserwatorskie,
  • projekt a technologia robót, teren budowy,
  • urządzenia obce a estetyka i utrzymanie obiektów, w miastach. 

Lokalizacja 

VII Seminarium Miejskie obiekty mostowe. Organizatorami wydarzenia są Oddziały Wielkopolski i Zachodniopomorski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie