Branch Indicator

  • Jesteś tutaj: S&P Poland

Języki

VII Seminarium Miejskie Obiekty Mostowe

VII Seminarium Miejskie Obiekty Mostowe

sobota, 18. Listopad 2017 to poniedziałek, 20. Listopad 2017

Problematyka VII Seminarium Miejskie obiekty mostowe dotyczyć będzie zagadnień związanych z projektowaniem, budową, remontami i utrzymaniem obiektów mostowych w miastach – od uzyskania decyzji lokalizacyjnej przez okres eksploatacji.

Tematem seminarium będą:

  • ustawy i inne przepisy związane z realizacją inwestycji w mieście, wpływ obowiązujących przepisów na czas realizacji inwestycji, pozwolenie na użytkowanie a koszty społeczne,
  • kształtowanie obiektów w miastach – architektura i estetyka, specyfika projektowania mostów miejskich,
  • organizacja ruchu na czas budowy, objazdy, mosty tymczasowe,
  • przebudowa i remonty obiektów zabytkowych - warunki techniczne a wymogi konserwatorskie,
  • projekt a technologia robót, teren budowy,
  • urządzenia obce a estetyka i utrzymanie obiektów, w miastach. 

Lokalizacja 

VII Seminarium Miejskie obiekty mostowe. Organizatorami wydarzenia są Oddziały Wielkopolski i Zachodniopomorski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie