Naprawa statyczna metodą natrysku na sucho, stosowana głównie w budowie tuneli i konstrukcjach ogólne kubaturowych - Wildlands Adventure Zoo - Emmen, Holandia

„Wildlands Adventure Zoo Emmen”, to zoo w Emmen w Holandii. Zoo zostało założone w maju 1935 roku jako Zoo-park Emmen, a po remoncie w latach 2013-2016 zostało ponownie otwarte dla zwiedzających 25 marca 2016 roku jako Wildlands. Park przyciągnął 1,3 mln zwiedzających w roku po jego ponownym otwarciu (po 2016 roku), jako park przygód dla zwierząt. W parku, w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, wybudowano ściany oporowe, które zostały obciążone parciem wody oraz często były uszkadzane przez zwierzęta, szczególnie w miejscach, w których ulokowane są silne i duże okazy, takie jak nosorożec, czy słoń.

Na tej stronie

Temat
Naprawa statyczna metodą natrysku na sucho, stosowana głównie w budowie tuneli i konstrukcjach ogólne kubaturowych
Objekt
Wildlands Adventure Zoo
Miejsce
Emmen
Stan
Provincie Drente
Kraj
Netherlands
Data
Okres
24 Months

Sytuacja

Dla "Jora Visio BV" wykonano projekt pokrycia ogrodzenia betonem natryskowym. Pokrycie to jest przeznaczone jako dekoracyjna warstwa wykończeniowa nad ścianą oporową i powinno mieć naturalny wygląd skały. Planowana konstrukcja składała się z prefabrykowanej ściany oporowej, której elementy nie są ze sobą połączone. Po jednej stronie ścian oporowych została usypana ziemia, a po drugiej stronie zastosowano bloki EPS, które pocięto w nieregularne kształty tak, aby kształt natryskiwanej powłoki betonowej był jak najbardziej zbliżony do wyglądu skały. Natryskiwana warstwa betonowa została połączona z prefabrykowaną ścianą oporową za pomocą stalowych kotew. Wymiarowanie i instalacja tych kotew została wykonana przez firmę inżynieryjną Emmen. Przyjęto obciążenie 3 ton na 1 m2 jako stałe i przedstawia słonia, którego przednie nogi opierają się lub stoją przy ścianie. Pokrycie betonem natryskowym musi być w stanie przejąć te obciążenia bez pęknięć. Większe obciążenia są postrzegane jako nieszczęśliwe wypadki i występują tylko sporadycznie. Warstwa wykończeniowa może wtedy pękać. Siatka węglowa ARMO służy w takich sytuacjach awaryjnych do zatrzymywania luźnych odłamków na miejscu. Po takim zdarzeniu  konieczna będzie naprawa uszkodzonego miejsca.

Rozwiązania

Pęknięcia wynikające z termicznej rozszerzalności materiałów nie mogą być wykluczone zważywszy na nierównomierne kształty i brak dylatacji.  Wykruszenia są wizualnie niepożądane, natomiast pęknięcia uważa się za dopuszczalne ze względu na fakt, iż występują one również w naturalnych formacjach skalnych.

Zastosowanie siatki węglowej jako środka redukującego szerokość pęknięć jest znacznie mniej skuteczne niż tradycyjne zbrojenie z siatki stalowej (siatki typu B-Cross i plecionej siatki hexagonalnej). Szerokość pęknięć będzie zatem większa niż zwykle w konstrukcjach betonowych. Należy zauważyć, że w tradycyjnym zbrojeniu stalowym szerokość pęknięcia musi być ograniczona, aby zapobiec korozji zbrojenia i rozpryskiwaniu się pokrycia (zgnilizna betonu). Korozja zbrojenia nie jest problemem w ARMO, co oznacza, że z punktu widzenia ochrony zbrojenia, nie ma wymagań co do szerokości pęknięć.

Dzięki zastosowaniu naszej technologii beton natryskiwany może być obciążony przez słonie stojące lub opierające się o warstwę wykończeniową.  Rozwiązanie to sprawiło, że konstrukcja była możliwa do wykonania oraz ma tę zaletę, że warstwa natryskanego betonu jest znacznie cieńsza, niż w przypadku tradycyjnego torkretu.

Material

S&P ARMO-mesh 200-200
S&P ARMO-mesh L500
S&P ARMO-crete RC

Contact

S&P Reinforcement Poland

S&P Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 9
82-200 Malbork
Polska