Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

S&P Resin 220

Żywica epoksydowa

Resin 220 jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej.

 

Zakres stosowania

Resin 220 jest stosowany do przyklejania:

 • Taśm z włókien węglowych,
 • Płaskowników stalowych
 • Mat z włókien węglowych
 • Mat z włókien szklanych
 • Sklejania elementów betonowych, stalowych i drewnianych.

 

Zalety

 • Doskonale nadaje się do prac na płaszczyznach pionowych i pułapowych
 • Po stwardnieniu posiada wysokie parametry wytrzymałościowe
 • Jest bezrozpuszczalnikowy
 • Jest wytrzymały na temperatury do+100°C
 • Jest odporny na działanie rozcieńczonych kwasów i soli
 • Utwardza się bezskurczowo

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna S&P Resin 220
Karta charakterystyki S&P Resin 220 Komponent A
Karta charakterystyki S&P Resin 220 Komponent B
S&P system materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji budowlanych

Tab Group

Logistyka

Dostawa:
Opawkowania kombi 15 kg (komponent A + komponent B)
Przechowywanie:
Składniki A i B mogą być przechowywane przez okres 1 roku. Przechowywanie powinno odbywać się w temeperaturze od + 10 ° C do + 25 ° C. Przed użyciem wymieszać.
Numer pozycji asortymentowej:Artykuł:Jednostka opakowaniowa / waga:Wymiary:
LARESI22005S&P Resin 220 (5 kg)1 komplet = 6.15 kgH x Ø = 0.28 m x 0.25 m
1 paleta = 280.00 kg / 42 kompletyL x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 0.98 m
LARESI22015S&P Resin 220 (15 kg)1 komplet = 16.35 kgH x Ø = 0.45 m x 0.25 m
1 paleta = 478.00 kg / 28 kompletówL x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.07 m

Karty bezpieczeństwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

Instrukcje

Mieszanie / aplikacja

 • S&P Resin 220 żywica i utwardzacz są dostarczone w odpowiednich proporcjach mieszania. S&P Resin 220 utwardzacz jest dodawany do S&P Resin 220 żywica i mieszany za pomocą wolnoobrotowego mieszadła z prędkością obrotową max. 300 obrotów/min. Należy zwrócić uwagę na to, aby dokładnie mieszać także przy ścianach i dnie pojemnika, dzięki czemu mieszanina staje się całkowicie jednorodna. Unikać dostawania się powietrza do mieszanki.
 • Nie wykonywać obróbki z pojemnika dostawczego, lecz najpierw przełożyć do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszać
 • S&P Resin 220 jest nanoszony kielnią lub szpachlą na przygotowaną powierzchnię
 • Po dociśnięciu nadmiar kleju należy usunąć
 • Wklejanie taśm najlepiej wykonać za pomocą odpowiedniego systemu S&P
 • Po upływie zakładanego czasu twardnienia żywicy należy sprawdzić, czy jest ona utwardzona na całej swojej powierzchni
 • Powierzchnia po wykonaniu naprawy może być pokryta farbą w celu ujednolicenia struktury powierzchni danego obiektu

Temperatura aplikacji
• Obróbka powinna odbywać się w temperaturze od + 8 oC do + 35 oC
• Temperatura podłoża powinna być wyższa, co najmniej 3 °C od temperatury punktu rosy

Kontakt

Obszar

S&P