Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

S&P ARMO mesh®

Zbrojenie siatką

Siatki S&P ARMO-mesh® są gotowymi produktami wykonanymi z włókien węglowych lub włókien węglowych i szklanych.

Zakres stosowania

Siatki S&P ARMO-mesh® przeznaczone są do wzmacniania konstrukcji betonowych i żelbetowych wraz z betonem/zaprawą natryskową ARMO-crete®. Siatki są najczęściej stosowane:

 • W przypadku zwiększenia obciążeń w wyniku zmienionych warunków użytkowania.
 • W przypadku uszkodzeń konstrukcji.
 • Przy zmianie schematu statycznego.
 • Do skorygowania błędów projektowych lub wykonawczych.

Zalety

Siatki S&P ARMO-mesh® stanowią dodatkowe zbrojenie przejmujące naprężenia rozciągające i ścinające. W połączeniu z warstwą betonu/zaprawy natryskowej powodują zwiększenie nośności konstrukcji oraz ograniczenie jej odkształceń.
Siatki S&P ARMO-mesh® posiadają następujące właściwości:

 • Mały ciężar własny.
 • Bardzo wysoka wytrzymałość.
 • Wysoki moduł E.
 • Znakomite właściwości zmęczeniowe.
 • Odporność na działanie zasad.
 • 3-4-krotnie wyższa ognioodporność niż zbrojenia stalowego.
 • Odporność na korozję.
 • Pozwalają na zmniejszenie grubości warstw wzmacniających w stosunku do rozwiązań z wykorzystaniem siatek stalowych.

Oprogramowanie

S&P ARMO-axial

S & P ARMO-axial jest oprogramowaniem do projektowania wzmocnień centralnie obciążonych betonowych filarów poprzez owinięcie systemem S&P ARMO (siatka S&P ARMO-mesh® wzmocniona betonem natryskowym S&P ARMO-crete). System S&P ARMO-axial może być zastosowany we wstępnym projekcie jak również w finalnym zbrojeniu konstrukcji. Przy znanej sile osiowej, oprogramowanie oblicza wymaganą liczbę warstw S&P ARMO-System, która należy zastosować w danym projekcie.

S&P ARMO-flexion

S&P ARMO-axial to program do projektowania wzmocnień sprężonych słupów żelbetowych poprzez owinięcie ich systemem S&P ARMO (S&P ARMO-crete i ARMO-mesh®).

ARMO-axial może być stosowany zarówno w projektowaniu wzmocnień jak również do tworzenia i zweryfikowania obliczeń statycznych. Dla danego obciążenia program oblicza żądaną liczbę warstw potrzebnych do owinięcia systemem S&P ARMO-mesh®.

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna S&P ARMO-mesh®
Karta charakterystyki S&P ARMO-mesh®
S&P ARMO-SYSTEM system betonów i zapraw natryskowych zbrojonych siatkami z włókna węglowego do wzmacniania konstrukcji budowlanych

Tab Group

Dane techniczne

ARMO-mesh® L600ARMO-mesh® L500ARMO-mesh® L200 (kierunek główny wzdłuż) ARMO-mesh C200 (kierunek główny w poprzek)ARMO-mesh® 200/200ARMO-mesh® 500/500
Rodzaj materiału (włókno węglowe w kierunku głównym)3 x 1600 tex/włókno 58.5 włókien/m2 x 1600 tex/włókno 58.5 włókien/m1 x 1600 tex/włókno 50.0 włókien/mwzdłuż 2 x 800, w poprzek 1 x 1600 text / włókno 50.0 włókien / mwzdłuż 2 x 1600, w poprzek 1 x 3200 tex/włókno, 58.5 włókien / m
Moduł sprężystości [kN / mm]≥ 240≥ 240≥ 240≥ 240≥ 240
Współczynnik redukcji na moduł sprężystości przy aplikacji (Rekomendowane przez S&P)1.51.51.51.51.5
Moduł sprężystości dla projektu [kN / mm]Moduł sprężystości przy projektowaniu [kN / mm]160160160160160
Wytrzymałość na rozciąganie [N / mm²]≥ 4‘300≥ 4‘300≥ 4‘300≥ 4‘300≥ 4‘300
Waga włókien węglowych w kierunku głównym [g / m²]2811878080 ??187 ??
Gęstość [g / cm³]1.791.791.791.791.79
Wydłużenie przy zerwaniu [%]1.751.751.751.751.75
Grubość włókna węglowego (masa włókien / gęstość) [mm]0.1570.1050.0440.0440.105
Teoretyczny przekrój włókna węglowego przy projektowaniu [mm² / m]1571054444105
Ostateczna siła rozciągająca [kN / m]675450185185450
Wytrzymałość na rozciąganie przy projektowaniu (Rekomendowane przez S & P)
Zginanie (~ 800 N / mm²) (Limit wydłużenia przy ostatecznym state ??= 0,50%) [kN / m]125843535 w obydwu kierunkach84 w obydwu kierunkach
Osiowo (~ 650 N / mm²) (Limit Wydłużenia przy ostatecznym state ?? = 0,40%) [kN / m]102682929 w obydwu kierunkach68 w obydwu kierunkach

Logistyka

Dostawa
ARMO-mesh® L600, L500, L200, 200/200Szerokość rolki: 1.95 mDługość rolki: 50 m
ARMO-mesh® C200Szerokość rolki: 0.97 mDługość rolki: 50 m
Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.
Numer poyzcji asortymentowejArtykułJednostka opakowaniowa / WagaWymiary
AML600195050S&P ARMO-mesh L6001 rolka = 97.50 m² / 56.500 kgL x Ø = 1.95 m x 0.37 m
1 paleta = 1'170 m² / 720.000 kg / 12 rolekL x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m
AML500195050S&P ARMO-mesh L5001 rolka = 97.50 m² / 45.750 kgL x Ø = 1.95 m x 0.34 m
1 pallet = 1'365.00 m² / 682.000 kg / 14 rollsL x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m
AML200195050S&P ARMO-mesh L2001 rolka = 97.50 m² / 36.000 kgL x Ø = 1.95 m x 0.33 m
1 paleta = 1'560.00 m² / 620.000 kg / 16 rolekL x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m
AMC200097050S&P ARMO-mesh C2001 rolka = 48.75 m² / 18.000 kgL x Ø = 0.97 m x 0.33 m
1 paleta = 1'560.00 m² / 620.000 kg / 32 rolekL x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m
AM10010019550S&P ARMO-mesh 200/2001 rolka = 97.50 m² / 30.200 kgL x Ø = 1.95 m x 0.33 m
1 paleta = 1'560.00 m² / 525.000 kg / 16 rolekL x B x H = 2.00 m x 1.23 m x 1.65 m

Instrukcje

Wskazówki co do sposobu zabudowy
Podłoże
Siata S&P ARMO-mesh® zabudowywana jest przy użyciu zaprawy natryskowej S&P ARMO-crete w (natrysk „na mokro”). Nie ma specjalnych wymogów co do równości podłoża, tak jak ma to miejsce w przypadku systemów FRP z zastosowaniem klejów epoksydowych.

Przygotowania podłoża
Siatka wbudowywana jest wewnątrz, dwuetapowo układanej warstwy zaprawy natryskowej. Pierwsza z natryskiwanych warstw stanowi jednocześnie wyrównanie podłoża.

Przebieg aplikacji
W przypadku metody „na mokro” siatka mocowana jest prowizorycznie (wciskana) w świeżo ułożoną, mokrą warstwę i przykrywana nową warstwą zaprawy natryskowej.
W przypadku metody natrysku „na sucho” istnieją trzy warianty mocowania siatki::
- jeżeli druga warstwa zaprawy  wykonywana jest zaraz po natryśnięciu pierwszej (świeże na świeże) siatkę mocujemy prowizorycznie np. za pomocą talerzyków wkręcanych
- jeżeli druga z warstw jest nakładana na lekko przeschniętą warstwę, siatkę można zamocować za pomocą wstrzeliwanych klamerek ze stali nierdzewnej
- jeżeli druga z warstw nakładana jest na całkowicie wyschniętą i stwardniałą pierwszą warstwę, siatkę należy mocować za pomocą odpowiednich kołków. W tym przypadku przed ułożeniem drugiej warstwy należy podłoże wraz z zamocowaną siatką zmyć woda pod ciśnieniem.

Zakład / zakotwienie S&P ARMO-mesh®
Pasma siatki w kierunku włókien węglowych (w kierunku działania sił) należy układać na zakład wynoszący:
- 20 cm przy stosowaniu zapraw z dodatkiem reaktywnym
- 35-40 cm przy stosowaniu zapraw bez dodatku reaktywnego
Przy wymiarowaniu wzmocnienia z zastosowaniem S&P ARMO-mesh® należy każdorazowo sprawdzić warunki wystarczających stref zakotwienia wzmocnienia (np. przy wykorzystaniu programu S&P ARMO-flexion).


Docinanie
Przy docinaniu S&P ARMO-mesh® na żądany wymiar zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym nie powinno stosować się noży. Wskazany byłoby używanie nożyczek przemysłowych lub w ostateczności mechanicznych urządzeń tnących (np.szlifierki kątowe).

Kontakt

Obszar

S&P