Links: Mobile Menu v1

Języki

Oprogramowanie do projektowania

Oprogramowanie do projektowania wzmocnień S&P z wykorzystaniem taśm z włókien węglowych, mat z włókien szklanych, węgloywch i aramidowych i żywicy epoksydowej.

Próba wykorzystania oprogramowania do zastosowania innych materiałów niż sugerowane będzie wiązało sie z brakiem odpowiedzialności za efekt finalny i będzie skutkowało naliczeniem opłat licencyjnych   

Dostępne oprogramowanie do projektowania:

Oprogramowanie

S&P ARMO-flexion

S&P ARMO-axial to program do projektowania wzmocnień sprężonych słupów żelbetowych poprzez owinięcie ich systemem S&P ARMO (S&P ARMO-crete i ARMO-mesh

Szczegóły

S&P ARMO-axial

S & P ARMO-axial jest oprogramowaniem do projektowania wzmocnień centralnie obciążonych betonowych filarów poprzez owinięcie systemem S&P ARMO (siatka S&P ARMO-

Szczegóły

FRP Lamella

FRP Lamella jest oprogramowaniem do wymiarowania wzmocnienia stref rozciąganych i ścinanych przy zginaniu.

Szczegóły

FRP Colonna

FRP Colonna to oprogramowanie do projektowania wzmocnienia podpór ściskanych osiowo poprzez owinięcie matami S&P. Dla znanej siły osiowej, op

Szczegóły

Kontakt

Obszar

S&P