FX-70 System

 • FX-70
 • FX-70® System
 • FX-70® System

FX-70 System

Naprawa i ochrona konstrukcji hydrotechnicznych

System FX-70 jest przeznaczony do naprawy i ochrony elementów konstrukcji hydrotechnicznych bez konieczności odwadniania, czy wyłączania z eksploatacji wzmacnianego obiektu.

 • FX-70® osłony z włókna szklanego produkowane „na miarę”
 • Zaprawa epoksydowa FX-70-6MP™
 • FX-225 niemetaliczna, wiążąca pod wodą zaprawa
 • FX-763 epoksydowa pasta do napraw
 • Wsparcie techniczne i niezbędne obliczenia
 • Naprawy bez konieczności osuszania elementu
 • Dopasowane osłony w różnych kształtach i rozmiarach
 • System wymaga minimalnego nakładu związanego z konserwacją
 • Stanowi zabezpieczenie przed postępującą korozją i erozją elementów
 • Odporny na promieniowanie UV

Opis

Degradacja konstrukcji na linii brzegowej jest powszechna w środowiskach wodnych. Działania pływowe, prąd rzeczny, narażenie na słoną wodę, agresja substancji chemicznych, unoszące się w szczątki, drobne organizmy, elektroliza i ogólne warunki atmosferyczne to przykłady czynników wpływających na cykl życia struktur w środowisku wodnym, do których odnosi się system naprawy i ochrony strukturalnej FX-70®.

Osłona FX-70®

Osłona FX-70® zapewnia zewnętrzną ochronę podczas naprawy. Osłona ze szwem „pióro-wpust” z włókna szklanego zapewnia powłokę odporną na korozję, jest odporna na promieniowanie UV i jej grubość waha się od 3 mm do 5 mm.

Materiały do ​​wypełnienia o wysokiej wytrzymałości

Matryca epoksydowa typu FX-70-6MP™ i niemetaliczna zaprawa wiążąca pod wodą FX-225 są wysokowytrzymałymi, niewrażliwymi na wodę substancjami naprawczymi. FX-70-6MP™ zapewnia doskonałe połączenie z betonem, stalą, drewnem i innymi powszechnie stosowanymi materiałami budowlanymi. Produkty te wypierają istniejącą wodę i można je łatwo umieścić w osłonie FX-70® bez kosztownego budowania ścianek szczelnych lub odwadniania miejsca naprawy. FX-70-6MP™ jest idealny do napraw konstrukcji z ubytkiem przekroju poprzecznego mniejszym niż 25 % i jest zwykle łączony z FX-225 w celu zmniejszenia kosztów materiałowych na dużych zleceniach lub do napraw konstrukcji o ubytkach przekraczających 25 % przekroju poprzecznego elementu.

 

Aplikacje

Service

Osoba do kontaktu

Literature

Tekst specyfikacji

Brak dostępnych wyników.

Karty techniczne

Produkty

FX-70 System

Naprawa i ochrona konstrukcji hydrotechnicznych

Jesteś tutaj

  Kontakt

  S&P

  SIMPSON Strong-Tie