Branch Indicator

 • Jesteś tutaj: S&P Poland

Języki

Main Navigation pl-PL

Produkty

Related System

S&P Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych

Siatki kompozytowe do wzmocnień nawierzchni asfaltowych

Carbophalt G 200/200

Carbophalt G 200/200

S&P Carbophalt® G 200/200 – siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z włókien węglowych w obu kierunkach wstępnie przesączana asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową zabezpieczającą przed sklejeniem się materiału podczas składowania i transportu.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Charakterystyki

 • Redukuje naprężenia rozciągające w warstwach asfaltowych znacząco zwiększając żywotność nawierzchni
 • Zapobiega powstawaniu kolein i trwałych deformacji nawierzchni bitumicznych
 • Minimalizuje powstawanie rys (zmęczeniowych, termicznych) i zapobiega pęknięciom odbitym
 • Zapobiega propagacji rys z dolnych warstw nawierzchni w warstwę ścieralną – głębokość propagacji do 5 mm
 • Struktura siatki pozwala na swobodne przemieszczanie się wiązek włókien poprzez brak stałych węzłów
 • Może być układanych bezpośrednio na powierzchniach frezowanych bez warstw wyrównawczych
 • Minimalna grubość warstwy układanej na siatce to 2 cm
 • Może być frezowana i poddana recyklingowi
 • Proces wstępnego przesączania asfaltem gwarantuje prawidłowe połączenie starej i nowej warstwy nawierzchni asfaltowej pomiędzy którymi wbudowana jest siatka

Aplikacje

S&P Carbophalt® G 200/200 jest stosowany do wzmacniania nawierzchni bitumicznych zapobiegając ich uszkodzeniom i trwałym deformacjom. Może wpływać na zwiększenie nośność nawierzchni asfaltowych.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Serwis

Osoba do kontaktu

Dokumentacja

Broszura

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami

Logistyka

  • Dostawa
   Szerokość rolki0.97 m / 1.50 m / 1.95 m (inna szerokośc na specjalne zamówienie)
   Długość rolki50 m

Instrukcje

 • S&P Carbophalt® G 200/200 można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo, pamiętając o zraszaniu walców dociskowych i kół pojazdów roboczych środkiem antyadhezyjnym.

  • Warstwę siatki rozkładamy na całej powierzchni wzmacnianego odcinka (w specjalnych przypadkach można układać pasem o szerokości min. 1,95m).
  • Temperatura aplikacji > 3 °C. Należy przestrzegać wymagań technicznych dla układania warstw z MMA.
  • Rozłożenie S&P Carbophalt® G 200/200 może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca, ale nie przywierała (w zależności od warunków atmosferycznych może to trwać od

  jednej do kilku godzin).

  • S&P Carbophalt® G 200/200 zabezpieczona jest od spodu folią ochronną, którą należy usunąć podczas rozkładania siatki. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić palnikiem na propan-butan; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki wbudowane w urządzeniu rozkładającym.
  • W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe kotwienie siatki wzmacniającej.
  • Siatkę należy układać „na zakład”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu to min 10 cm.
  • Kolejną warstwę bitumiczną nawierzchni należy rozkładać bezpośrednio na świeżo ułożoną warstwę siatki.
  • W sytuacjach wyjątkowych po ułożonej siatce może odbywać się ruch kołowy jednak przy znaczącym ograniczenia natężenia i szybkości przejazdu. Ruch kołowy związany z wykonywanymi pracami może odbywać się bez ograniczeń (należy zwrócić uwagę na czystość podłoża przed ułożeniem kolejnej warstwy nawierzchni na siatce)
  • Minimalna grubość warstwy MMA układanej na S&P Carbophalt® G 200/200 wynosi 2 cm.

Produkty

S&P Wzmacnianie nawierzchni asfaltowych

Siatki kompozytowe do wzmocnień nawierzchni asfaltowych

Jesteś tutaj

  Kontakt

  S&P

  SIMPSON Strong-Tie