Produkty

Related System

FX-70 System

Naprawa i ochrona konstrukcji hydrotechnicznych

FX‑225

FX‑225

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Description

Niekurcząca się zaprawa podwodna FX-225 jest wytrzymałą, niemetaliczną, niesegregującą się zaprawą zawierającą specjalnie opracowane dodatki zapobiegające wymywaniu, inhibitory korozji i polimery. Zaprawa FX-225 może być pompowana lub
nakładana metodą „kontraktor”pod wodą, do uszczelniania maszyn, płaszczy z włókna szklanego oraz naprawiania uszkodzonych powierzchni betonowych bez konieczności odwadniania.

Charakterystyki

 • Płynność i pompowalność.
 • Nie jest wymagane odwadnianie miejsca rac i konstruowanie grobli.
 • Kompensowanie ubytków naturalnych.
 • Dobre własności wiązania do betonu, nawet pod wodą.
 • Może zostać wzmocniona czystym, płukanym grysem o wielkości nominalnej 9 mm.
 • Gotowa do użycia po dodaniu wody pitnej.

Aplikacje

 • Naprawy betonu w konstrukcjach morskich.
 • Podwodne zastosowania uszczelniające.
 • Naprawy słupów za pomocą płaszcza w systemie napraw i ochrony konstrukcji FX-70®.
 • Naprawy falochronów bez konieczności odwadniania.

Call to Action

Status pinezek

Ta strona nie jest podpięta. Pinezka.

Service

Osoba do kontaktu

Dokumentacja

Broszura

International Product Information

Dane techniczne

Informacja o produkcie

Doceniamy Twoje zainteresowanie. Spójrz na dane. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, proszę skontaktuj się z nami

Logistyka

  • Przechowywanie
   Należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 4 do 35°C
   Trwałość produktu
   1 rok w nieotwartym opakowaniu
   Opakowanie
   Worek 25 kg

Karty bezpieczeństwa

 • W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

Instrukcje

 • Zaprawę FX-225 można zacierać, pompować lub wprowadzać metodą kontraktor W przypadku zastosowań wymagających pompowania odpowiednio wymieszana zaprawa FX-225 musi być podawania przez wlot zainstalowany w dolnej części formy (płaszcza FX-70®) i dopełniona do żądanego poziomu. Dzięki temu woda zostanie wyparta przez górną część formy lub przez wlot zamontowany w górnej części formy. Wszystkie zanurzone formy powinny być skontrolowane przez certyfikowanego nurka w trakcie procesu napełniania, aby zapewnić brak wycieków i prawidłowe umieszczenie. W przypadku zastosowania metody kontraktor zapewnij, aby wąż sięgał do dołu formy. Wypełniaj formę do żądanego poziomu, umożliwiając wodzie przemieszczenie się ku górze formy. W zależności od głębokości wlewu i wielkości zbiornika może zaistnieć konieczność wciągnięcia węża do metody kontraktor ,aby utrzymać przepływ podczas napełniania formy.

Produkty

FX-70 System

Naprawa i ochrona konstrukcji hydrotechnicznych

Jesteś tutaj

  Kontakt

  S&P

  SIMPSON Strong-Tie