Branch Indicator

 • Jesteś tutaj: S&P Poland

Języki

Main Navigation pl-PL

Ochrona danych

1. Wprowadzenie:

W firmie Simpson Manufacturing Company, Inc. oraz w powiązanych z nią podmiotach (odtąd wspólnie „Simpson”) cenimy zaufanie naszych klientów i pracowników.  Podczas przetwarzania ich danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zachować zgodność z naszymi podstawowymi wartościami rzetelności, wysokich standardów etycznych i uczciwości.  Poniższe zasady ochrony prywatności opisują nasze podejście do przetwarzania danych osobowych oraz określają zasady i procedury będące częścią naszego globalnego programu zgodności w obszarze prywatności.

2. Zakres:

Zasady obowiązują wszystkie krajowe i międzynarodowe oddziały, pracowników i spółki zależne firmy Simpson Manufacturing Co., Inc.                                                                                                         

3. Definicje:

Na użytek niniejszych zasad ochrony prywatności, termin „dane osobowe” oznacza jakiekolwiek informacje identyfikujące osobę lub dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby. Mogą to być imię i nazwisko, adres e-mail lub inne informacje powiązane z konkretną osobą.  Dane osobowe mogą dotyczyć dowolnej osoby, włącznie z klientami, pracownikami i dostawcami firmy Simpson.  Termin „przetwarzanie” odnosi się do zbierania, wykorzystywania, kopiowania, modyfikowania, przekazywania, ujawniania danych osobowych lub dowolnych innych działań wykonywanych w odniesieniu do tych danych.

4. Zasady:

Zbieranie i wykorzystanie
Naszym celem jest zbieranie wyłącznie danych osobowych, które można racjonalnie uznać za niezbędne do osiągnięcia uzasadnionych celów biznesowych oraz wykorzystywanie danych osobowych w sposób zgodny z tymi celami.

Transparentność i powiadomienia
Informacje dotyczące naszego postępowania w obszarze prywatności udostępniamy zgodnie z obowiązującym prawem osobom, których dane osobowe przetwarzamy.  Na przykład publikujemy zasady ochrony prywatności na naszych witrynach internetowych, aby informować użytkowników o naszych praktykach ochrony prywatności. Zgodnie z wymaganiami lokalnego prawa w niektórych krajach możemy przekazywać informacje o ochronie ich danych osobowych pracownikom.  Staramy się, aby udostępniane przez nas informacje były przejrzyste i łatwe do zrozumienia.

Informacje te mogą obejmować między innymi:

 • typy zbieranych danych osobowych;
 • możliwe sposoby wykorzystania danych osobowych;
 • typy podmiotów trzecich, którym dane osobowe mogą zostać ujawnione;
 • powiadomienie o przekazywaniu danych osobowych do innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych;
 • opis praw i możliwości przysługujących osobie w odniesieniu do jej danych osobowych;
 • sposób przekazywania nam zapytań i obaw dotyczących prywatności.


Możliwości decyzji
W odpowiednich przypadkach oferujemy osobom możliwość decydowania o przetwarzaniu ich danych osobowych.  W szczególności decyzje takie dotyczą wykorzystania lub udostępniania danych osobowych na potrzeby marketingu.  W zależności od obowiązującego prawa, newralgiczności danych osobowych oraz uzasadnionych oczekiwań decyzja może mieć formę wyraźnej zgody lub zgody dorozumianej.  Dokładamy starań, aby udostępniać przejrzyste i proste metody korzystania z tych możliwości i modyfikowania podjętych decyzji oraz, w odpowiednich przypadkach, wycofania zgody.

Dostęp i korekty
Zgodnie z obowiązującym prawem udostępniamy osobom uzasadnione możliwości przeglądania i poprawiania przechowywanych przez nas danych osobowych tych osób.

Udostępnianie
Dane osobowe możemy przekazywać innym spółkom Simpson, usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz oraz innych podmiotom trzecim w zakresie wymaganym lub dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem.  Podejmujemy działania celem zagwarantowania, że dane osobowe są ujawniane podmiotom trzecim wyłącznie z uzasadnionych przyczyn biznesowych oraz wymagamy od zewnętrznych usługodawców zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzanych im przez firmę Simpson.  Stosujemy też środki nakierowane na zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transgranicznego przekazywania danych osobowych.

Bezpieczeństwo
Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, których celem jest ochrona danych osobowych przed utratą, nadużyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.  Od naszych pracowników wymagamy postępowania zgodnie z zasadami i procedurami bezpieczeństwa firmy Simpson.

Firma Simpson może być zobowiązana do powiadomienia osób lub organów nadzoru o naruszeniach bezpieczeństwa określonych danych osobowych.  Każdy pracownik posiadający wiedzę na temat możliwego incydentu dotyczącego bezpieczeństwa danych powinien bezzwłocznie zgłaszać się do:

 

Integralność, zatrzymywanie i usuwanie
Podejmujemy uzasadnione działania zapewniające, że wykorzystywane przez nas dane osobowe są precyzyjne, istotne, kompletne i aktualne dla celów, dla których mają być wykorzystywane.  Zatrzymujemy i usuwany dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i politykami firmy.  Od pracowników usuwających dane osobowe wymagamy stosowania bezpiecznych metod, które uniemożliwiają odczytanie i użycie danych osobowych (np. poprzez zniszczenie w niszczarce lub rozmagnesowanie nośników).

Rozliczalność i zgodność
Stosujemy globalny program ochrony prywatności pozwalający zachować zgodność z tymi zasadami ochrony prywatności.  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszego globalnego programu ochrony prywatności lub przekazać pytania lub obawy, należy kontaktować się z:


5. Powiązane dokumenty:

 • IT End User Policy
 • IT Security Policy
 • Interaffiliate Data Processing and Transfer Agreement


6. Polityka Cookies

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES, opublikowana została zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne nakładającą na  administratorów stron internetowych obowiązek informowania użytkowników o zakresie danych gromadzonych w plikach cookies oraz sposobach ich  wykorzystywania.

1.  Jedną z metod uzyskiwania danych o naszych użytkownikach jest wysyłanie plików cookies. Cookie jest to niewielki plik tekstowy przekazywany przez nasz serwer do Państwa przeglądarki. Mechanizm ten pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika i dostosowanie profilu serwisu do jego preferencji. Unika się w ten sposób wielokrotnego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła dostępu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych,  statystycznych informacji o korzystających z naszego serwisu. Cookie jest związany z konkretną przeglądarką zainstalowaną na Państwa   komputerze i  wykorzystanie tego pliku możliwe jest tylko podczas pracy na nim. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo używania plików cookies,   mogą Państwo wyłączyć  tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Uniemożliwi to serwerowi identyfikację określonych preferencji użytkownika, a tym samym dostosowanie  profilu  serwisu do potrzeb.

2.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest  właściciel i administrator    niniejszego serwisu – S&P Polska Sp. z.o.o.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

→ dostosowania profilu i zawartości zawartości serwisu do preferencji użytkownika;

→ zbieraniu anonimowych, statystycznych informacji o użytkownikach (np. procentowy udział połączeń z naszym serwerem z danego województwa);

→ utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

3.  Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach!

4.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne"  są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w  parametrach  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików  cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia  te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu  Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies  dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki  internetowej).

6.  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach  internetowych Serwisu.

7.  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Jeżeli nie akceptują Państwo używania plików cookies, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies.

Zmiana ustawień lub usunięcie plików Cookies

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies.

► Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

   - Usuwanie plików cookie

   - Domyślne blokowanie plików cookie

   - Domyślne zezwalanie na pliki cookie

   - Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

   - Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

► Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

► Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

► Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

► Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. Jeśli na liście powyżej brakuje Państwa przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.

► Pliki cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do  multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne  dane), przekazów strumieniowych (transmisje "na żywo"), programów takich, jak np. gry internetowe (w  które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies.

Podczas korzystania z serwisu przeglądarka użytkownika może zapisywać pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów takich jak Google,  Facebook, Twitter. Szczegółowe dane dotyczące polityki plików cookies znajdują się na stronach tych podmiotów.

RODO

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze obowiązki wynikające z regulacji prawnych odnośnie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez nas poprzez arkusz kontaktowy na stronie internetowej www.sp-reinforcement.pl  oraz z korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi bądź nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.

Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym.

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do: 

 • informacji o statusie swoich danych, 
 • sprostowania swoich danych, 
 • usunięcia swoich danych, 
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
 • przenoszenia swoich danych.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.

Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail z domeną „sp-polska.pl”, a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych spraw. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.

Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny „sp-polska.pl” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.

 

Powyższa klauzula stanowi przedmiot prawa autorskiego Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorzy zezwalają na nieograniczone stosowanie ww. klauzuli po uprzednim uzyskaniu zgody. O zgodę można zwracać się na adres fioi@fioi.org.

 

Kontakt

S&P

SIMPSON Strong-Tie