Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

Wzmocnienie płyty mostu drogowego - Most drogowy - Gmina Jełgawa, Latvia

Systemy sprężania

Modernizacja drogi

Kraj 

Latvia

Data 

2013

Okres 

2 tygodnie

Sytuacja 

Wzmocnienie płyty mostu drogowego nad podporami na rozciąganie przy zginaniu - uzupełnienie sprężenia kablami strefy przęsłowej na rozciaganie przy zginaniu.

Rozwiązania 

Zwiększenie nośności płyty mostu drogowego poprzez zastosowanie sprężonych taśm węglowych.

Materiał 

Taśmy sprężone S&P Lamellen 150/2000 o wymiarach 100/1,4 mm

Odpowiedzialny oddział S&P: 
S&P Polska Sp. z o.o.

Przygotowanie elementów systemu sprężającego 

Sprężanie taśmy węglowej

Gotowe sprężenie pozostawione do czasu związania kleju

Nakładanie kleju na wytrasowane pola pod kolejne taśmy sprężające

Sprężanie taśm węglowych

Gotowe wzmocnienie przed demontażem elementów systemu sprężającego. 

Kontakt

Obszar

S&P