Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

S&P Resicem HP

Żywica epoksydowa

S&P Resicem HP jest trójskładnikowym mineralno – żywicznym, bezrozpuszczalnikowym klejem na bazie żywicy epoksydowej z utwardzaczem aminowym. S&P Resicem HP jest otwarty na dyfuzję pary wodnej. Materiał ten posiada
dodatek specjalnych cementów i wypełniaczy.

Zakres stosowania

S&P Resicem HP jest używany do laminowania następujących systemów mat S&P:

  • S&P C-Sheet
  • S&P G-Sheet E / AR
  • S&P A-Sheet

 S&P Resicem HP nadaje się również do ochrony antykorozyjnej istniejącego zbrojenia wewnętrznego

Zalety

  • Dobra chłonność wody
  • Dobra stabilność
  • Wysoka wydajność
  • Może być nakładany maszynowo
  • Odporny na roztwory alkaliczne, rozcieńczone kwasy, roztwory soli, olej mineralny i węglowodory alifatyczne

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna S&P Resicem HP
Karta charakterystyki S&P Resicem HP Komponent A
Karta charakterystyki S&P Resicem HP Komponent B
Karta charakterystyki S&P Resicem HP Komponent F
S&P system materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcji budowlanych

Tab Group

Logistyka

Dostawa:
Zestaw 10 kg
Przechowywanie:
Komponent A + B: 24 miesiące w oryginalnych opakowaniach w temp. od + 5 do + 35 °C
Komponent F: 12 miesiące w oryginalnym opakowaniu (proszek) w temp. od + 5 do + 35 °C
Numer pozycji asortymentowej:Artykuł:Jednostka opakowaniowa / waga:Wymiary:
SHRESICE010S&P Resicem1 komplet = 11.100 kgH x Ø = 0.29 m x 0.25 m

Karty bezpieczeństwa

Po pełnym utwardzeniu S&P Resicem HP jest fizjologicznie nieszkodliwy jednak sam utwardzacz (Komponent B) jest żrący. Podczas pracy należy podjąć szczególne środki ostrożności i unikać kontaktu ze skórą żywicy (Komponent A) i utwardzacza
(Komponent B). Zaleca się stosowanie rękawic gumowych podczas mieszania i aplikacji. W razie kontaktu materiału ze skórą lub dostania się do oka należy natychmiast zastosować płukanie, przez co najmniej 15 minut. Zaleca się dodatkowo
posiadanie w wyposażeniu butelki ze sterylnym roztworem do dokładnego przemywania oczu (do otrzymania w aptekach). Po zastosowaniu płukania bezzwłocznie zasięgnąć porady okulisty. Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych
o bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych odnośnie do postępowania z żywicami syntetycznymi.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

 

Instrukcje

S&P Resicem HP jest dostarczany w odpowiednich proporcjach mieszania. Proszek (Komp. F) jest dodawany do żywicy (Komp. A). Mieszanie składników najlepiej przeprowadzić przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Po dodaniu utwardzacza
(Komp. B) niezbędne jest ponowne wymieszanie całości. Dokładne wymieszanie przy ściankach i na dnie pojemnika zapewni odpowiednie połączenie się składników. Mieszanka powinna być jednorodna i wolna od grudek. Najlepiej mieszać składniki,
gdy ich temperatura wynosi około 15–20 °C. Wyższe temperatury skracają czas przydatności mieszanki do wbudowania. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać max. 12 % w stosunku wagowym, oraz musi być czyste i wolne od pyłu,
tłuszczów, i luźnych elementów.

Kontakt

Obszar

S&P