Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

ResEP-16

S&P kotwy chemiczne

ResEP-16 - Wysokowydajny klej injekcyjny do zarysowanego i niezarysowanego betonu

 

ResEP-16 jest 100% żywicą epoksydową opracowaną specjalnie z myślą o zastosowaniu w spękanych i niespękanych betonach.

Zakres stosowania

  • Betony od C20/25 do C50/60
  • Łączenie silnie obciążonych powierzchni
  • Zakotwienie dla nośnych konstrukcji stalowych (np. stalowe kolumny, belki, itp.)
  • Aplikacja w warunkach obciążenia sejsmicznego
  • Kotwienie połączeń zbrojenia / złącza
Application for anchorages in bridge construction
Application example ResEP-16
ResEP-16 certificates

Zalety

  • Wysoka nośność spoiny
  • Zastosowanie w wilgotnych i gorących warunkach klimatycznych
  • Bezskurczowe utwardzanie nawet przy dużych średnicach wypełnianych otworów

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna ResEP-16
Karta charakterystyki ResEP-16, Komp. A
Karta charakterystyki ResEP-16, Komp. B

Tab Group

Dane techniczne

Dalszych informacji proszę szukać w Kartach Technicznych produktu

Logistyka

Dalszych informacji proszę szukać w Kartach Technicznych produktu

Karty bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje można znaleźć w Karcie Bezpieczeństwa produktu

Instrukcje

Dalszych informacji dotyczących wbudowywania produktu należy szukać w Instrukcjach Aplikacji i Kartach Technicznych

Kontakt

Obszar

S&P