Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

S&P Glasphalt® G

Siatki wstępnie przesączone asfaltem

S&P Glasphalt® G siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym i poprzecznym) wstępnie przesączana asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową zabezpieczającą przed sklejeniem się materiału podczas składowania i transportu.

Zakres stosowania

S&P Glasphalt® G jest stosowany do wzmacniania nawierzchni bitumicznych zapobiegając ich uszkodzeniom i trwałym deformacjom

Zalety

 • Redukuje naprężenia rozciągające w warstwach asfaltowych zwiększając żywotność nawierzchni
 • Redukuje powstawanie kolein i trwałych deformacji nawierzchni bitumicznych
 • Minimalizuje powstawanie rys (zmęczeniowych, termicznych) i zapobiega pęknięciom odbitym
 • Zapobiega propagacji rys z dolnych warstw nawierzchni w warstwę ścieralną – głębokość propagacji do 3-4cm
 • Struktura siatki pozwala na swobodne przemieszczanie się wiązek włókien poprzez brak stałych węzłów
 • Może być układana bezpośrednio na powierzchniach frezowanych bez warstw wyrównawczych
 • Minimalna grubość warstwy ścieralnej to 4 cm
 • Może być frezowana i poddana recyklingowi
 • Proces wstępnego przesączania asfaltem gwarantuje prawidłowe połączenie starej i nowej warstwy nawierzchni asfaltowej pomiędzy którymi zabudowana jest siatka

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna S&P Glasphalt® G
Specyfikacja techniczna S&P Glasphalt® G
Karta charakterystyki S&P Glasphalt® G

Tab Group

Logistyka

Dostawa
Szerokość rolki0.97 m / 1.50 m / 1.95 m (inna szerokośc na specjalne zamówienie)
Długość rolki50 m
Numer pozycji asortymentowejArtykułJednostka opakowaniowa / WagaWymiary
GLG0097120S&P Glasphalt G (0.97 m)1 Rolka = 48.50 m² / 33.900 kgL x Ø = 1.00 m x 0.32 m
1 Paleta = 1'940 m² / 1'398.000 kg / 40 RolekL x B x H = 2.00 m x 1.05 m x 2.00 m
GLG00150120S&P Glasphalt G (1.50 m)1 Rolka = 75.00 m² / 52.450 kgL x Ø = 1.50 m x 0.32 m
1 Paleta = 1'500.00 m² / 1'090.000 kg / 20 RolekL x B x H = 1.65 m x 1.05 m x 2.00 m
GLG0195120S&P Glasphalt G (1.95 m)1 Rolka = 97.50 m² / 68.150 kgL x Ø = 1.95 m x 0.32 m
1 Paleta = 1950.00 m² / 1'405.000 kg / 20 RolekL x B x H = 2.00 m x 1.05 m x 2.00 m

Instrukcje

Układanie siatki:

 • S&P Glasphalt® G można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo, pamiętając o zraszaniu walców dociskowych i kół pojazdów roboczych środkiem antyadhezyjnym.
 • Warstwę siatki możemy rozkładać na całej powierzchni wzmacnianego odcinka lub też tylko na fragmentach powierzchni (nad rysami, nad szwami roboczymi). W tym przypadku strefa zakotwienia siatki powinna wynosić min  po 50 cm po obu stronach rysy. Temperatura aplikacji > 3 °C. Należy przestrzegać wymagań technicznych dla układania warstw z MMA.
 • Rozłożenie S&P Glasphalt® G może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca się, ale nie przywierała (w zależności od warunków atmosferycznych może to trwać od jednej do kilku godzin).
 • S&P Glasphalt® G zabezpieczona jest od spodu folią ochronną, którą należy usunąć podczas rozkładania siatki. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić palnikiem na propan-butan; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topionaprzez palniki zabudowane w urządzeniu rozkładającym.
 • W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe kotwienie siatki wzmacniającej
 • Siatkę należy układać „na zakład”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu to min 10 cm.
 • Kolejną warstwę bitumiczną nawierzchni należy rozkładać bezpośrednio na świeżo ułożoną warstwę siatki.

W sytuacjach wyjątkowych po ułożonej siatce może odbywać się ruch kołowy jednak przy znaczącym ograniczeniu natężenia i szybkości przejazdu. Ruch kołowy związany z wykonywanymi pracami może odbywać się bez ograniczeń (należy zwrócić uwagę na czystość podłoża przed ułożeniem kolejnej warstwy nawierzchni na siatce).

 • Minimalna grubość warstwy MMA układanej na S&P Glasphalt® G wynosi 4 cm.

Kontakt

Obszar

S&P