Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

S&P Carbophalt® G

Siatki wstępnie przesączone asfaltem

S&P Carbophalt® G – siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) wstępnie przesączana asfaltem z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią poliestrową zabezpieczającą przed sklejeniem się materiału podczas składowania i transportu.

Zakres stosowania

S&P Carbophalt® G jest stosowany do wzmacniania nawierzchni bitumicznych zapobiegając ich uszkodzeniom i trwałym deformacjom. Może wpływać na zwiększenie nośność nawierzchni asfaltowych.

Zalety

 • Redukuje naprężenia rozciągające w warstwach asfaltowych znacząco zwiększając żywotność nawierzchni
 • Zapobiega powstawaniu kolein i trwałych deformacji nawierzchni bitumicznych
 • Minimalizuje powstawanie rys (zmęczeniowych, termicznych) i zapobiega pęknięciom odbitym
 • Zapobiega propagacji rys z dolnych warstw nawierzchni w warstwę ścieralną – głębokość propagacji do 5 mm
 • Struktura siatki pozwala na swobodne przemieszczanie się wiązek włókien poprzez brak stałych węzłów
 • Może być układanych bezpośrednio na powierzchniach frezowanych bez warstw wyrównawczych
 • Minimalna grubość warstwy układanej na siatce to 2 cm
 • Może być frezowana i poddana recyklingowi
 • Proces wstępnego przesączania asfaltem gwarantuje prawidłowe połączenie starej i nowej warstwy nawierzchni asfaltowej pomiędzy którymi wbudowana jest siatka

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna S&P Carbophalt® G
Specyfikacja techniczna S&P Carbophalt® G
Karta charakterystyki S&P Carbophalt® G

Tab Group

Logistyka

Dostawa
Szerokość rolki0,97 m / 1,50 m / 1,95 m (inna szerokośc na specjalne zamówienie)
Długość rolki50 m
Numer pozycji asortymentowejArtykułJednostka opakowaniowa / WagaWymiary
CAG0097200S&P Carbophalt G (0.97 m)1 rolka = 48.50 m² / 33.900 kgL x Ø = 1.00 m x 0.32 m
1 paleta = 1'940.00 m² / 1'397.000 kg / 40 rolekL x B x H = 2.00 m x 1.05 m x 2.00 m
CAG0150200S&P Carbophalt G (1.50 m)1 rolka = 75.00 m² / 52.450 kgL x Ø = 1.50 m x 0.32 m
1 paleta = 1'500.00 m² / 1'090.000 kg / 20 rolekL x B x H = 1.65 m x 1.05 m x 2.00 m
CAG0195200S&P Carbophalt G (1.95 m)1 rolka = 97.50 m² / 68.200 kgL x Ø = 1.95 m x 0.32 m
1 paleta = 1'950.00 m² / 1'405.000 kg / 20 rollsL x B x H = 2.00 m x 1.05 m x 2.00 m

Instrukcje

Przygotowanie nawierzchni:

 • Oczyścić powierzchnię i usunąć wszystkie luźne części (piasek, luźne ziarna kruszywa, oleje, smary, resztki powłok itp).
 • Rysy o rozwartości powyżej 4 mm należy oczyścić sprężonym powietrzem i wypełnić.
 • Podłoże należy skropić w ilości ok. 150 g aktywnego asfaltu/m2. W przypadku powierzchni frezowanych. Skropienie powinno być o ok. 50% intensywniejsze. Skropienia można dokonać emulsją na bazie asfaltów

modyfikowanych (zalecane), na bazie zwykłych asfaltów drogowych lub skropić asfaltem na gorąco.

Układanie siatki:

 • S&P Carbophalt® G można rozkładać zarówno ręcznie jak i maszynowo, pamiętając o zraszaniu walców dociskowych i kół pojazdów roboczych środkiem antyadhezyjnym.
 • Warstwę siatki rozkładamy na całej powierzchni wzmacnianego odcinka (w specjalnych przypadkach można układać pasem o szerokości min. 1,95m).
 • Temperatura aplikacji > 3 °C. Należy przestrzegać wymagań technicznych dla układania warstw z MMA.
 • Rozłożenie S&P Carbophalt® G może nastąpić dopiero po przeschnięciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby była lekko klejąca, ale nie przywierała (w zależności od warunków atmosferycznych może to trwać od jednej do kilku godzin).
 • S&P Carbophalt® G zabezpieczona jest od spodu folią ochronną, którą należy usunąć podczas rozkładania siatki. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę folii należy stopić palnikiem na propan-butan; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki wbudowane w urządzeniu rozkładającym.
 • W przypadku rozkładania ręcznego należy docisnąć warstwę siatki poprzez przejazd walca. W przypadku rozkładania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest wymagane jakiekolwiek dodatkowe kotwienie siatki wzmacniającej.
 • Siatkę należy układać „na zakład”. Dotyczy to zarówno połączeń podłużnych jak i poprzecznych. Szerokość zakładu to min 10 cm.
 • Kolejną warstwę bitumiczną nawierzchni należy rozkładać bezpośrednio na świeżo ułożoną warstwę siatki.
 • W sytuacjach wyjątkowych po ułożonej siatce może odbywać się ruch kołowy jednak przy znaczącym ograniczeniu natężenia i szybkości przejazdu. Ruch kołowy związany z wykonywanymi pracami może odbywać się bez ograniczeń (należy zwrócić uwagę na czystość podłoża przed ułożeniem kolejnej warstwy nawierzchni na siatce)
 • Minimalna grubość warstwy MMA układanej na S&P Carbophalt® G wynosi 2 cm.

Kontakt

Obszar

S&P