Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

FX‑225

Epoxy / Mortar / Additives

Niekurcząca się zaprawa podwodna FX-225 jest wytrzymałą, niemetaliczną, niesegregującą się zaprawą zawierającą specjalnie opracowane dodatki zapobiegające wymywaniu, inhibitory korozji i polimery. Zaprawa FX-225 może być pompowana lub
nakładana metodą „kontraktor”pod wodą, do uszczelniania maszyn, płaszczy z włókna szklanego oraz naprawiania uszkodzonych powierzchni betonowych bez konieczności odwadniania.

Zakres stosowania

  • Naprawy betonu w konstrukcjach morskich.
  • Podwodne zastosowania uszczelniające.
  • Naprawy słupów za pomocą płaszcza w systemie napraw i ochrony konstrukcji FX-70®.
  • Naprawy falochronów bez konieczności odwadniania.

Zalety

  • Płynność i pompowalność.
  • Nie jest wymagane odwadnianie miejsca rac i konstruowanie grobli.
  • Kompensowanie ubytków naturalnych.
  • Dobre własności wiązania do betonu, nawet pod wodą.
  • Może zostać wzmocniona czystym, płukanym grysem o wielkości nominalnej 9 mm.
  • Gotowa do użycia po dodaniu wody pitnej.

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna FX‑225

Tab Group

Dane techniczne

Szczegółowe informacje można znaleźć w aktualnej karcie technicznej FX‑225.

Logistyka

Przechowywanie
Należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 4 do 35°C
Trwałość produktu
1 rok w nieotwartym opakowaniu
Opakowanie
Worek 25 kg

Karty bezpieczeństwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

Instrukcje

Zaprawę FX-225 można zacierać, pompować lub wprowadzać metodą kontraktor W przypadku zastosowań wymagających pompowania odpowiednio wymieszana zaprawa FX-225 musi być podawania przez wlot zainstalowany w dolnej części formy (płaszcza FX-70®) i dopełniona do żądanego poziomu. Dzięki temu woda zostanie wyparta przez górną część formy lub przez wlot zamontowany w górnej części formy. Wszystkie zanurzone formy powinny być skontrolowane przez certyfikowanego nurka w trakcie procesu napełniania, aby zapewnić brak wycieków i prawidłowe umieszczenie. W przypadku zastosowania metody kontraktor zapewnij, aby wąż sięgał do dołu formy. Wypełniaj formę do żądanego poziomu, umożliwiając wodzie przemieszczenie się ku górze formy. W zależności od głębokości wlewu i wielkości zbiornika może zaistnieć konieczność wciągnięcia węża do metody kontraktor ,aby utrzymać przepływ podczas napełniania formy.

Kontakt

Obszar

S&P