Links: Mobile Menu v1

Języki

Main Navigation pl-PL

S&P ARMO-crete w

Beton natryskowy

Zaprawa natryskowa S&P ARMO-crete w jest gotową mieszaniną typu SPCC z dodatkiem włókien polimerowych oraz aktywnego komponentu (krzemionka amorficzna) wchodzącego w reakcję ze składnikami pokrycia siatki S&P ARMO-mesh®.

Zakres stosowania

S&P ARMO-crete w wraz z siatką S&P ARMO-mesh® stanowi system S&P ARMO i przeznaczony jest do wzmacniania konstrukcji betonowych i żelbetowych. Najczęściej stosowany jest:
- W przypadku zwiększenia obciążeń w wyniku zmienionych warunków użytkowania.
- W przypadku uszkodzeń konstrukcji.
- Przy zmianie schematu statycznego.
- Do skorygowania błędów projektowych lub wykonawczych.

Zalety

S&P ARMO-crete w w połączeniu z siatką S&P ARMO-mesh®  stanowi dodatkowe zbrojenie przejmujące naprężenia rozciągające i ścinające zapewniając zwiększenie nośności konstrukcji oraz ograniczenie jej odkształceń.
Zaprawa natryskowa S&P ARMO-crete w:

  • Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
  • Nie zawiera chlorków.
  • Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża betonowego.
  • Charakteryzuje się niskim skurczem podczas twardnienia.
  • Posiada wysoką odporność na działanie siarczanów.
  • Jest łatwa w obróbce.
  • Zapewnia właściwe połączenie pomiędzy siatką zbrojeniową S&P ARMO-mesh® a materiałem natryskowym.
  • Może być aplikowana ręcznie i maszynowo.
  • Zawiera włókna polimerowe.

Literatura i dokumentacja

Karta techniczna S&P ARMO-crete w
Karta charakterystyki S&P ARMO-crete w
S&P ARMO-SYSTEM system betonów i zapraw natryskowych zbrojonych siatkami z włókna węglowego do wzmacniania konstrukcji budowlanych

Tab Group

Dane techniczne

S & P ARMO-crete w (zmodyfikowana zaprawa natryskowa do metody "na mokro")
KolorSiwy
Wartość PH12
Gęstość~ 2.05 g/cm3
Maksymalna wielkość ziarna2.5 – 3.0 mm
Ilość wody do zarobienia15 - 17 %
Temperatura stosowania5 - 30 ºC
Odporność na siarczany SIA 262/1-D∆ l ≤ 0.3 ‰
Mrozoodporność SN 640 461wysoka
Szczelność SN EN 12390-8średnia penetracja <5mm / maksymalna penetracja <7mm
Wchłanianie wody EN 1062-3 SNw ≤ 0.20 kg/m²h0.5
Wytrzymałość na ściskanie SN EN 12390-3 / 12504-1> 45 N / mm (28 dni)
Przyczepność SN EN 1542≥ 2,0 N / mm² (28 dni)
Moduł sprężystości SIA 262/1-G≤ 30‘000 N/mm²
Kurczenie SIA 262/1-Fε cs(28) ≤ 0.50 ‰
Odporność na ścieranie EN 13892-3 SN według Böhmeśredni ubytek grubości <2,5 mm
Wytrzymałość na zginanie SN EN 196-1> 6 N / mm² (28 dni w wodzie)
Kwasoodporność SN EN ISO 175wysoka (brak spadku wytrzymałości na zginanie po 28 dniach przechowywania w kwasie)
Możliwe grubości warstw5 - 50 mm
Próba ogniowa Krzywa ETK120 min. (zakrycie 2 cm siatką ARMO-mesh z ARMO-crete)

Logistyka

Dostawa
Worek 25 kg lub luzem
(30 kg worki na życzenie)
Przechowywanie
Okres trwałości wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem, że jest przechowywany w odpowiednich warunkach.
Numer pozycji asortymentowejArtykułJednostka opakowaniowa / WagaWymiary
ARMOWET025RQS&P ARMO-crete w, worek 25 kg1 worek = 25.15 kgL x B x H = 0.30 m x 0.15 m x 0.40 m
1 paleta = 1'078.00 kg / 42 workówL x B x H = 1.20 m x 0.80 m x 1.15 m
ARMOWETSILRQS&P ARMO-crete w, luzem

Karty bezpieczeństwa

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zaleca się zasięgnąć porady w bieżącej karcie charakterystyki.

Instrukcje

Wskazówki co do sposobu zabudowy

Podłoże:
Nośne podłoże stanowi warunek wykonania wzmocnienia przy użyciu systemu S&P ARMO.

Przygotowania podłoża:
Z powierzchni należy usunąć obluzowane fragmenty, pył i kurz, warstwę stwardniałego zaczynu cementowego. Idealnymi metodami usuwania jest hydromonitoring lub piaskowanie. Materiały obce w rodzaju brudu, olejów i tłuszczy muszą być również usunięte. Podłoże należy dobrze nawilżyć. Zaprawa powinna być natryskiwana na podłoże z kapilarami wypełnionymi wodą (ewentualny nadmiar wody przed aplikacją zaprawy należy usunąć szmatami lub sprężonym powietrzem). Odsłonięte wewnętrzne zbrojenie stalowe należy zabezpieczyć odpowiednimi środkami antykorozyjnymi.


Przygotowanie zaprawy:
Zawartość worka z suchą zaprawą (25 kg) powinna być zmieszana z 4-4,5 l wody (w zależności od konsystencji mieszaniny). Mieszanie należy prowadzić mieszadłami mechanicznymi aż do uzyskania jednorodnej masy. Wymieszaną zaprawę powinno pozostawić się na okres ok. 1-2 min. przed aplikacją. Do przygotowanej zaprawy nie wolno dolewać wody.

Przebieg aplikacji:
S&P ARMO-crete w można aplikować ręcznie bądź maszynowo. W czasie nakładania zaprawy S&P ARMO-crete w temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od 5 do 300C. W przeciągu 12 godzin po nałożeniu warstwy zaprawy powinna ona być zabezpieczona przed nadmiernie szybkim przeschnięciem (wysoka temperatura, duży ruch powietrza itp.) – utrzymywana w stanie wilgotnym (osłonięta). S&P ARMO-crete w można natryskiwać zarówno na powierzchnie pionowe jak również na powierzchnie pułapowe. Zużycie zależy w znacznym stopniu od sposobu aplikacji  (szczególnie powierzchnie pułapowe), równości podłoża i jakości pracy operatora dyszy.
Warstwa S&P ARMO-crete-w może być nakładana jako warstwa wyrównująca ale również jako warstwa reprofilująca przy głębszych ubytkach Narzędzia i maszyny używane do natryskiwania S&P ARMO-crete w powinny być zaraz po zakończeniu prac dokładnie oczyszczone i umyte wodą.

Kontakt

Obszar

S&P